Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
hel heldere voorjaarsgroen oin de wemelende lakken en slani-
men; hoe genren de jonge si)ruilen der zilveren berken! Hoe
verkwikkend is het op een warmen zomerdag in het koele
lommer! Weemoedig blikt de ondergaande zon op een fraaien
zomeravond door de stammen , vergnldt hel groene loover en
werpt een rosse tint op hel mostapijt aan hun voet. Hoe schoon
is in het najaar »het bont verkleuren , 't langzaam dunnen , 't
dwarlend vallen van de gele bladen!" Oi> een donkeren herfst-
avond . als (ie storm hoog in de lucht huilt, zwiepen de trol-
sche kruinen . en alles kraakt en steunt.
Als het winter is en de boomen kaal zijn . heerscht een
[)iechtige sabbathstille in hel lond. Dwarrelend vallen de sneeuw-
vlokken uit de granwe wolken. Doch straks breekt de zon door
en hersche[)t het kale, donkere bosch in een zilveren tooverpa-
leis; door de glinsterende takken blinkt de blauwe lucht. Opeen
anderen dag smelt hel looverwoud weg in een gi ijzen winlernevel.
lïijna aan het einde van hel bosch ligt het stille huis »Ten
üosch", waar onze koningin Sophia vele jaren sleet. In de
Oianjezaal herinneren Fraaie schilderijen ons aan Frederik Hen-
driks overwinningen en aan Amalia van Solms.
Vervolgt men den vorstelijken straatweg naar Leiden, dan
komt men langs tal van buitenplaatsen. Het is een der schoonste
wandelingen in ons land. Ook bij lUjswijk en Voorburg boeien
liefelijke landscha[)pen het oog.
Ken merkwaardiire landstreek is het Westland, ten zuiden van
Den Haag. De Iram voert ons daarheen. Eerst zien we nog de
witte koppen der (biinen blinken, doch naar het zuiden wor-
den zij lager en smaller en voorbij Terheide ligt achter't duin
een slaperdijk, die bij een doorbraak de zee moet keeren,
We sta[)pen uit, om de groenten- en vruchtenteelt der be-
roemde Westlandsche tuinen te zien. Langs kanalen, die de
landstreek doorsnijden, worden sche[)en vol mest uit de stallen
van Schiedam aangevoerd , want de tuinen moeten zwaar be-
mest worden. Ze zijn omgeven en in deelen gescheiden door
hooge hagen van elzenhout, die den scherpen, zilten zeewind
keeren. Muren van 7 voet hoogte zijn door de tuinen gebouwd;
aan den zuidkant daarvan groeien de alom bekende West-
landsche druiven, die men zelfs naar het buitenland verzendt,
en aan den noordkant morellen.