Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ten »den dood door een druppel." Ze zaten onbewegelijk
vastgescliroel'd. Telketis viel een druppel door een opening in
den zolder op dezelfde plek van liun schedel. die langzainer-
hand verweekte. Eerst weiden de di'uppels nauwelijks gevoeld;
doch allengs kwamen ze, al heviger en heviger, als moker-
slagen neer. liet onuitstaanbaar lijden maakte de ongelukkigen
krankzinnig, tot eindelijk de dood zich over hen ontfermde.
liet wordt ons te benauwd in dit museum van barbaarsch-
lieid; we ontvluchten liet en herademen onder de groene
boomen van het Korte Voorhout. Daar ligt de vijver aan den
achterkant van het Binnenhof. Itlanke zwanen glijden over den
waterspiegel. die een groen beplant eilandje in het midden
en de gebouwen daarachter , weerkaatst.
Het koninklijk paleis in het Noordeinde lijkt uitwendig zeei'
eenvoudig. Men ziet het ook slechts van terzijde: het front
is naar den tuin gekeerd; maar inwendig is het prachtig. Op
het plein er voor, staat het ruiterstandbeeld van prins Wil-
lem I, dat op zijn voetstuk de wapens der zeven provinciën
vertoont.
He residentie munt uit door haar schoone omgeving. Het
Haagsche bosch is »het pronkstuk aller stadsbosschen." Door
een breede, statige laan wandelen wij er heen; rechts is een
hertenkamj) niet fraaie damherten. Nu zijn we in het liosch.
Welk een verscheidenheid van houtsoorten ziet men hier I
Links en rechts openen zich donkere lanen van eeuwenoude
beuken. Heldere, stille vijvers glanzen tusschen de hooge boo-
men . die hun kruinen over den waterspiegel uitstrekken. Sier-
lijke zwanen spiegelen zich in het vloeibaar kristal.
Het stadsgewoel sterft weg in de verte, doch in de groote
lanen zijn de stilte en eenzaamheid zelden volkomen. Op ieder
uur van den dag en vooral Zondags wemelt het er van
wandelaars en rijtuigen. Dikwijls weergalmt de heerlijke mu-
ziek der koninklijke kapel door de groene zalen. Hoe diejier
men echter doordringt, hoe schooner. hoe plechtig stiller het
bosch wordt. Slechts het gesuis van den wind door de kruinen
der boomen , en het gekweel der vogels tusschen de takken
treden hier het oor. Weemoedig koert de houtduif; helder
klinkt de slag van de lijster.
Elk jaargetijde biedt hier andere tooneelen aan. Hoe prijkt