Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1'.»
nisterie van -histilie. Van liier wandelen we door twee onde
[»oorten naar hel iïlnnenhol'. Voor we daar zijn, gaan we rechts
het Manritshuis voorbij. Mernand verzuinie dit koninklijk kabi-
net binnen te treden en zijn meesterstukken te bewonderen.
Vooral Rembrandt's «Ontleedkundige les" en Potters »Stier"
zijn kunstjuweeltjes. Het eerste werd voor f 3^000 aangekocht.
Het Rinnenhof' is een vierkant plein, met een fontein in het
midden, en door ouderwetsche gebouwen omringd. Reeds iang
bestond er in de boschrijke streek een grafelijk jachtslot, toen
Willem H er in 1250 een weidsch li0fge!)0uw stichtte. Ook zijn
zoon . Kloris V, vertoefde er gaarne . en sedert was het de ze-
tel van Hollands graven, zooals later het paleis der stadhouders.
In de Ridtlerzaal , die nog dezelfde is als voor zes eeuwen, werd
Kilips H plechtig afgezworen. Op het Plein werd Oldenbarne-
veld onthoofd.
Nu vindt men op liet Rinnenhof de vergaderzalen der eerste
en der tweede Kamer, het Hooggerechtshof, de Loterijzaal en
enkele Ministeries. Aan het Ministerie van Rinnenlandsche za-
ken is een loi entje , waarin nu de minister van dit departement
zitting houdt; weleer zaten daar Hollands raad[)ensiona!issen.
Hoor een poort, tegenover die, welke wij I)innenkwamen ,
verlateiï wij het Rinnenhof, en komen op een grooter plein,
het Ruiienhof. Voorbij het metalen standbeeld van koning
Willen» H gaande, slaan we rechtsaf. Haar is de Gevangenpoort,
droeviger gedachtenis! Hollands oude staatsgevangenis is een
somber gebouw met dikke muren , zware . met ijzer beslagen
deuren van diieduhl)el eikenhout, en sterke ijzeren traliestaven,
He portier leidt ons door de verschillende vertrekken, üoven
toont hij ons de bedstede , waar Cornells de Witt na de pijni-
ging lag. en waar zijn broeder .!an hem bezocht op den dag,
toen zij door het Haagsche iirauw werden weggesleurd en ver-
moord, ginds o[) dat nïet boomen beplante grasperk aan het
Koite Voorhout . »het groene Zoodje,"
Reneden is de martelkamer, waar pijnbank, duimschroeven,.
Spaansche laarzen, ijzers om te brandmerken, het rad, bijlen,
zwaarden , enz te zien zijn. In zeker kamertje liet men mis-
dadigers den hongerdood sterven; door een opening drong de
geur der spijzen uit de keuken in hun cel, en vergrootte hun
vreeselijke kwelling. 0[> een andere plaats stierven booswich-