Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
maakt men uit kiezelzand, geblusclite kalk en stukjes steen-
gruis; het is steenhard en laat geen vocht door). Met een
machine, die over rails loopt, zijn deze blokken ei' op ge-
bracht. Ook aan de buitenzijde der hooiden liggen zulke blok-
ken , met sterke kettingen aan elkaar l)eYestigd, in zee, om
het geweld der branding te keeren. Twee lagere, kortere
dammen leiden het kanaal een eindweegs in de haven. Voor-
aan OJ) de hooiden en dammen staan havenlichlen. Valt een
schi[) des nachts l)innen, dan wijzen twee vuurtorens, eeti
aan strand en een wat verder in de duinen, achter elkander
in 't verlengde van de as der haven gelegen, den stuurman
dei» koers. (lij stimrt dan zóó. dal hij altijd slechls een licht
ziet.
Hij de iNoordzeesluizen is sedert 1H7<1 een nieuwe gemeente
l.lmuiden, als uit het niet verrezen. Ze is telegralisch met
Amsterdam verbonden , zoodat men dadelijk het binnenko-
men van eei» schip kan overseinen.
Een wandeling over de hooiden is zeer genotvol. Groote
zeeschepen en kleine visschersvaartuigen komen binnen of
vertrekken; de zee zingt haar lied en de golven spelen haar
vroolijk spel. Achter ons liggen Hollands vaalgrijze duinen;
ginds zien we den toren van Wijk aan Zee en wal verder dien
van Egmoi»d; aan de andere zijde is Zandvoorl duidelijk te
onderscheiden.
DE RESIDENTIE EN HARE OMSTREKEN.
's Gravenhage is de residentie, de zetel van ons rijksbestuur.
Daar wonen de ministers, vele leden der eerste en der tweede
Kamer, de buitenlandsche gezanten, tal van voorname iami-
liën en een heir van hoogere en lagere aml»tenaren. Hel is een
fraaie en dei'tige stad met breede straten, ruime, fraai beplante
pleinen , en huizen als paleizen.
We komen met den trein van Utrecht aan. Gindsche lanen
voeren naar het Haagsche bosch ten noorden der stad. We
gaan den Haag in en zijn weldra op het »IMein." Daar zien
we het standbeeld van Willem den Zwijger, en het fraaie mi-