Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Men getroostte zicli gaarne een (/tnweg , omdat in Amster-
dam altijd goede lading te vindefti was. Üij den Pampus
gekomen
c
wachtte
men op hoog/ water
noorden- of noordwestenwind reefe het hooi
men zond een deel der lading in
bij yloed met
genoeu — of
iagen vooruit. Dikwijls ook
nïaakte men gebi uik van scheepsk^ji^len . die het schip
over de ondiepte droegen. Aan weersziJdeTri^Tr-fe^t^ln|)^er-
den groote bakken gebracht, die men eerst vol water Heï"
loopen . zoodat ze zonken. jNu werden ze aan het schip be-
vestigd en vervolgens leeggepompt; ze rezen en hieven het
vaartuig mede omhoog.
Toen echter steeds grooter schepen werden gebouwd en
andere koopsteden met onze hoofdstad gingen wedijveren.
begon men al die bezwaren dieper te gevoelen.
Koning Willem I liet daarom het Groote Noord-Holland-
sche kanaal graven (1819—^i) Doch het wereldverkeer werd
al sneller , de schepen werden steeds grooter en — het ka-
naal was te lang, te bochtig en te ondiep
Daarom slo(;g men in IHt^i de hand aan een reuzenwerk,
dat bewondering verdient: Het inpolderen van het IJ, het
aarileggen van een kanaal, de doorgraving van »Holland op
zijn smalst'' en den bouw der haven van IJmuiden In 187*1
was het voltooid
Kerst is het IJ . door een dam bij Schellingwoude van
de Zuiderzee gescheiden. In dezen dam, 12(10 M. lang, zijn
3 maalsluizen met een stootngemaal. een uitwateringssluis
en drie schutkolken gebouwd.
Daarna is het IJ grootendeels ingedijkt (ïiOOO 11. A.). Het
kanaal, d:U 100 M. breed en 7^ M. diep is, wordt door hooge
dijken van de polders gescheiden. Van Yelzen af is het door
de duinen naar de Noordzee gegraven. Door sluizen. een
schutkolk van 120 M lengte en een kleinere, is het van die
zee gescheiden. Voor den mond van het kanaal is de ondiepe
zeebodem onzer kust uitgediept en een haven aangelegd, die
ingesloten wordt door twee hoofden of steenen dammen .
welke ongeveer een kwartier ver in zee loopen (KiOO M.),
aan het strand 1200 M en bij de invaart 200 M van elkan-
der
liggen.
Deze hoofden zijn opgebouwd uit betonblokken (beton
Heuvel, Wijde ^ u ijde n eveJd. 2