Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page

VAN AMSTERDAM NAAR ZEE
Amsterdam vvas in de ItJe eeuw sleclits een armoedig vis-
scliersdor()Je aan het I.I. Nu is het eeu wereidslad , die wel-
dra een hall' millioen inwoners telt, i)e/.e ofikomst dankt het
aan handel en zeevaart.
Wil men de handelsbeweging der hoofdstad zien, dan
l)egeve men zich naar den Mkant. dan neme men een kijkje
bij het ruime Oosterdok en het Entrepot. Daar wappeien
vlaggen van schier alle zeevarende natiën ; daar wordt gelost
en geladen; schepen komen aan en vertrekken. Van daar
vertrekken b. v dè Suezbooten naar »den urooten Oost". In
de dokken worden de schepen gerepareerd. Merkwaardig is
bet drijvend droogdok ! Men laat dit eeist vol water loopen .
door een sluis open te trekken, liet gevaarte zinkt en het
schij), dat heisteld moet worden, kan er in varen. Nu wordt
het water er met vier stoomi)ompen uitgepompt; het dok
rijst en eindelijk ligt het schip oi) het droge, zoodat de tim-
merlieden er bij kunnen.
Aan den IJkant ligt ook het Zeemanshuis. Daar kan »Jan-
maat'', als hij aan land is, een tehuis vinden; voor weinig
geld kan hij er kost en inwoning verkiijgen. Hij kan er jïiet
boeken, tijdschriften en uitspanningsspelen zijn vrijen tijd
korten. Zoo tracht men hem terug te houden van een onge-
bonden leven in dronkenschap en gemeenheid
Voor den wereldhandel van Amsteidam zijn al vele kost-
bare werken uitgevoerd. Met schoonste is wel het ^(lordzee-
kanaal met de prachtige haven van l.lmuiden. een wonder
van warerliouwkunde.
Vroeger vielen de schepen . voor Amsterdam bestemd . het
Marsdiep of het Vlie binnen en zeilden door de Zuideizee.
Het was wel een omweg en de Zuiderzee had veel zandban-
ken , O, a. de Pampus, een l)reede zandplaat juist voor den
ingang van het 1.1 , doch de SL'hepen waren <K)k kleiner en
men had minder haast dan tegenwoordig.
Wanneer men nu een leis van een Jaar of langer terug-
keerde , kwam het immeis op een paar dagen meer of
minder niet aan ?