Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Weik vreeind gernisch treil ons oor? liet. wordt voortdu-
durend sterker. Dat is de zee . die liaar machtige stem doet
hooren. Nog een duin over. en — daar ligt zij voor ons. die
oneindige watervlakte ; daar strekt zij zich uit tol aan den ver-
ren , verren horizon . waar zij met den helderhlauwen hemel
schijnt ineen te vloeien. Hij dien aaid)lik staan we sprakeloos
van eerl)ied en bewondering. Het plechtig geruisch vervult ons
hart met ernst en ontzag.
Lachend spiegelt de zon zich in de dartele golljes, die het
strand kussen, (linds. op een kleinen alstand in zee. ziet men
een paar lange rijen van koppen, die zich Inuisend opbellen,
omkrullen en over elkander tuimelen. Dat is de t)randing.
Welk een verscheidenheid van tinten vertoont die zee I
»Hier flikkert zij als zilver in de stralende zon; diep en
donkerblauw is zij elders; in schitterend smaragdgroen gaat
daar ginds het blauw allengs over; o\) de ondiepten en zand-
banken is het groen met vaalgeel afgewisseld . en soms drijft
een wolkenschaduw langzaam en statig over dit alles heen!"
Krijschende meeuwen vlieuen heen en weder. belust o|)
buit , en zetten zich nu en dan op de laatste duinenrij . den
zeelooi)er . te rusten.
We dalen af naar het strand. Het is. of de frissche wind,
die over het zilte nat ons tegenwaait, onze krachten sterkt.
Het is ebbe. Het breede stiand . dat nog vooi' weinige uren
door den vloed was bedekt . Wixi blo(»l. De ribl)etjes zand. die
door de golven zijn aangevoerd van de zandbanken voor onze
kust, en door den vloed o|) het strand zijn geschoven, schit-
teren in de zon. Weldra zijn ze droog. De wind neemt ze op.
doet er een luchtig dansje mee en werpt ze tegen de duinen aan.
Zoo zien we, hoe zee en wind deze zandhoogten . die ons
land bescheimen , hebben lïevoiind.
HET HAARLEMMERMEER.
Waar noii in de eerste helft dezer eeuw het groote Haar-
lemmermeer lag. vond men in *t midden der lOe eeuw vijf
vischrijke kleinere meren met dorpen ei' tusschen, l*och bij