Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het slot der Brederodes dagteekent nit de eenw. In
het begin der eeuw werd het door zijn bezitters verlaten
en in I42(ï door de Kabeljauwschen in brand gestoken. Nadat
het in 1573 door de Spanjaarden was verwoest, bleef het als
bouwval liggen.
Die niet bang is voor een paar vermoeide beenen, doe met
ons een tocht dwars door de duinen naar de zee. Niemand zal
het zich beklagen.
De duinstrook achter Haarlem is wel 3000 M. , dus meer
dan een half uur gaans breed, en al klimmende en dalende
hebben we minstens een uur noodig.
Sommige duintoppen zijn vrij hoog. De Hlinkerd achter
Overveen b. v. is <>0 M.
Het duinlandschap heeft een vaalgrijze lint. Op vele plaalsen
ziet men het witte of gele zand glinsteren. De meeste hellin-
gen en dalkommen zijn echter l>edekt met korte, schrale plan-
ten. Men ziet er rendiermos, gagel, jeneverstruiken, geurige,
honigrijke thijm en scherp helmgras; braamstruiken en kruip-
wilgjes slingeren hun takken dooreen , en lal van wilde viool-
tjes verschuilen zich tusschen 't mos. Het is er eenzaam en
stil, slechts mi en dan ziet men een konijn, dat angstig weg-
vlucht, een haas, die opschrikt uit zijn leger of een vlucht
patrijzen , die met veel gedruisch opvliegen.
Tusschen de duinreeksen liggen lang uitgestrekte valleien
als breede goten , slechts hier en daar door dwarsruggen af-
gebroken ; elders zijn deze duinpannen meer komvormig. l>oor
het overvloedige vocht is er een veeid)odem gevormd. Op en-
kele plaatsen glinsteren poelen, en elders schiet een duini)eekje
met vergeet-mij-nietjes aan zijn boorden door de grasbeemd.
Sommige duinvalleien worden bebouwd en dan zijn het niet
zelden ware lustoorden. Weiden en akkers , door wallen met
hakhout omringd ; boschjes van elzen , eiken of wilgen . waar
in den Meinacht de nachtegalen zoo verrukkelijk slaan ; lieve
popellaantjes; tal van paadjes, die door deze bevallige streek
slingeren; een rijkdom van wilde rozen, dat alles verkwikt het
hart van den natmn vriend, die er in de eenzaamheid rotiddoolt.
We klauteren de duinen op en af. De klimpartij is wel ver-
moeiend , maar toch zeer genotvol.