Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
zijn van liet mächtig Amsterdam . »dat van visschersluilteti
kwam."
We dalen weer ai' en wandelen voorbij het krankzinnigen-
gesticht Meerenberg naar de ruïne van lirederode . Hollands
prachtigste bouwval.
J»e voormalige buitenbol' is nu een weide. di)or een gracht
orniingd. Kenmaal was deze ruimte door gemetselde wallen
ingesloten en bevatte stallen, hondenhokken, valkenierswoning
en andere gebouAven. Aan hier kwam men (»ver een ophaal-
brug en dooi' de voorpoort. die nog grootendeels gespaard is.
in den voorhol", die veel kleiner is. Nogmaals moest men over
een brug en door een poort om in het kasteel te koiiïen. dat
door massieve hoektorens was afgesloten. De zware, vierkante
hoofdtoren, rechts van den ingang, is nagenoeg ongeschonden.
Langs een steenen wenteltrap klinunen we naar boven. Heer-
lijk is het uitzicht van het plat des torens, over dichte bos-
schen . waarboven vale duinruggen oprijzen.
Weer beneden gekomen, nemen we alles nog eens goed op.
De miunbrokken zijn wel een halven meter dik en met
klimo|> en mos getooid. Onder de zware torens bevinden zich
gewelfde kelders. In de keuken kan men ovens en schoorstee-
nen nog herkennen. De oude welput oj) het binnenplein is
met puin gevuld, en van de groote zaal ziet men niets meer
dan (Ie plek . waar ze gestaan heeft.
Doch onze verbeelding voeit ons eeuwen terug, toen deze
])0uwval nog een fraaie, sterke buicht was, en de banier der
lirederodes wap|)erde uit den toren.
We stellen ons de groote zaal voor met haar vloer van glad
gewreven hout of veelkleiu'ige tegels . met wapenschilden en
l)anieren . heiligenbeelden en crucilixen aan de wanden. On-
der de breede s('houw vlamt een vroolijk houtvmu'. Schaars
valt het licht der zon door de kleine, in lood gevatte ruitjes
der hoosïe kriiisrainen.
Het is feest. Spijzen en wijnen versieren den disch . en de
luidruchtige gasten laten zich niet onbetuigd. De muziek van
klaroenen, pijpen en vedels weerklinkt, of met ingehouden
adem luisteren ed<^len en edel vrouwen naar sproke of lied van
den reizenden nnnstreel. Ken ander maal stijgen de ruiters o|)
den voorhof in den zadel voor valkenjacht, tournooi of strijd.