Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
matroos zulk een dure hol in de kamer van een rijk koopman
bij vergissing voor een ui opat.
Al zijn de boMen nu voor enkele centen o( stuivers te k()0|),
toch kan een akker nog een aardig duitje opleveren. Een H.A.
met hyacinthen geelt na i jaar wel voor 1 aan bollen.
Hoewel na Mei de bloemenpracht is verdwenen, toch is
ook dan nog de duinzoom boven Haarlem verrukkelijk schoon.
Lietst dwale men er rond op een stillen najaarsdag, »alsde
wingerd purper gekleurd is. en het loof der bosschen zich
tooit met geel en bruin . als de afgevallen bladen den grond
beginnen te bedekken en de hei fstdiaden zweven over het pad "
Zuidwaarts van Haarlem ligt Vogelenzang, het schoone. aloude
landgoed met een prachtig bosch. Voor een zestal eeuwen
stichtte Kloris V hier een jachtslot in de duinwildernis.
Nog verder, bij Lisse is het Keukenhof met duin-en bosch-
pai'tijen . met hoogten en dalkommen, met manshooge varens,
])linkend witte zandkanten , grillig gegroeide eiken, met klimop,
of kamperfoelie overdekt.
Doch vooral bij Overveen en Dloemendaal is het lieerlijk.
Tal van schilderachtige villa's en landhuizen liggen langs den
straatweg, aan den voet. of tegen de hellingen der rijkbe-
groeide hoogten.
We beklimmen een der hooge duinen. Smalle paden voe-
ren door het onverwelkbaar groen van dennen en sï)arren op-
waarts; jnen wandelt in een plechtig halfdonker over een dik,
fluweelachtig moskleed
Welk een heerlijk vergezicht genieten we op de kale kruin
van den »Blinkerd." Aan de eene zijde golft een wild duin-
landschap; tallooze koppen, blinkend wit, of bedekt met kort
vaal mos. en daartusschen stille dalen. Hoven die golvende
zandheuvels steekt even het eenzame torenspitsje van Zand-
voort uit en daarachter blinkt de zon of) den spiegel dier zee,
welke Holland groot en machtig maakte.
Hichten we nu den blik naar het oosten. Over de bosschen
op den voorgrond zieiï we Haarlem met zijn kerken en huizen
en vooral het hooge en schitteremJe dak der St. lïavo,
door het kleine torentje aekroond. Verder stiekt zich
de groene
het nevelis:
O
gekroond.
vlakte uit j uren, uren ver, tot waar, heel in
verschiet, bij helder weer de torens zichtbaar