Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scanScanned page
G. J. 151ELEMAN
Dr. II. BLINK,
D. HOS WIJK C.Sm
UITGAVEN VOOR HET LAGER ONDERWIJS
van W. J. THIEME k Cie.
A. Ä. BEEKMAN. Aardrijkskunde van ^ederianil
voor de I^agere School, Ie Leerboekje, ƒ 025
„ Kleine Aflas van IVederland en
zijne Overzeesehe Bezittingen,
2e druk ing................„ 0,90
Gecartonueerd........... 1,—
Kleinste Alias van iVederland . . „ 0,35
De L<andman, Leesboek voor de Lagere
School.............„ 0,30 ^
f'^an Hemel en Aarde, Wis en Natuur-
kundige Aardrijkskunde voor de Volksschool
met vele fraaie houtsneden Ie en 2e Stukje,
per Stukje............„ 0,25
Tliieme's leTeekenatlïisvanNederland „ 0,35
Cahier by bovenstaand.......„ 0,15
„ „ „ Tliieme's :5e Teekenatlas, De Landen
van Europa en de Werelddeelen . . . . „ 0,35
Cahier...............„ 0,15
J. n. COLENBRANDER, Be Kleine L-ezer. Een achttal boekjeb
voor het aanvankelijk leesonderwijs met vele
Illustratiën. Uitgegeven onder toezicht van
J Kögnings, Schryver van „de School."
Prijs Ie en 2e deeltje ƒ0,15; 3e—8e deeltje „ 0,20
Hierby behoort: Met Leeren Lezen.
Handleiding voor het aanvankelijk Leeson-
derwijs . . ........... 0,90
Ann deze serie is een stel wandplaten toe-
gevoegd, waarvan de prys is (7 stuks) . . . „ 2,25
opgeplakt 20 ct. hooger.
W. OEGENHARDT, Vaderlandsehe Geschiedenis, Een
Leesboek ingericht met het oog op de behoefte
der volksschool, 5e druk......... 0,45
Uit het llierenrijk, Leesboek^je voor
School en Huis, in 2 deeltjes, per deeltje . „ 0,35
JAN. C. W.ISING, Vraagstukken en Vormen voor de
voorbereidende klasse t/d. H. Burgerschool . „ 0,25
Zaadfes en jl^pruitjes, Ie en 2e Lees-
boekje voor Kinderen van zeven jaar . . . „ O 20
II J. KKEBBERS, Oude Kennissen, Schetsen en portretten
uit de Vaderlandsehe gescliiedenis Een lees-
boek voor de hoogste klassen der lagere
scholen................ 0,40
Ie en 2e Jaartallenboekje, perdeeltje „ 0,071/2
ten HAVE, Kaarten van :Wederland
ter invullinj^, Methodisch bewerkt, 12
Kaarten in omslag........... 0,45
Prijs per Kaart afz...........„ 0,05
Jos. SCHEIDEL Jr., Vereerend Cretuigschril't, voor ge-
trouw Schoolbezoek , enz........ 0,25
l^chrijf'zonder fouten,Nieuwe taaloefe-
ningen" voor de Lagere School 3 deeltjes ä . „ 0,25
J. A. VERMEULEN,Lezen en Stellen- Een serie Lees- en
Stelo^eningen voor de Hoogste Klassen der
Lagere School
Leesboek I f 0,25, Leesboek II, III en IV ä „ 0,40
Steloefeningen beh. b/h Ie en 2e Leesboek „■ ^^ ^0,20
Steloefeningen „ „ 3e „ 4e „ „ „ 0,20
A. A. TEU HAAR,
J. KLEEFSTRA,
H. KROES,
A. MOUT en J.
J.
J. A. SCHUTTE ,