Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
R. SCHUILIXG,
Bij den Uitgever dezes zijn mede verschenen :
LEERBOEKEN AARDRIJKSKUNDE.
A. A. HKEKMAN. Aardi-ijkskunde van Kederlami, voor de Lagere
School le Leerboekje........./ 0.25
„ Aardrijkskunde van Xederland, ten dienste van
M. U. L. Onderwijs, Normaalscholen, de laag-
ste klassen van IL B.Scholen, Gymnasia enz.
2e Leerboekje............. 0,45
,, Aardrijkskunde van Xederland^ voor de 3e en
hoogere klassen van H. H. S., Gymnasia enz.
3e Leerboekje.............. ï»—
„ A ardrijkskunde van Xederland^ ten dienste van
aanstaande Onderwijzers en Normaal- en
Kweekscholen............„1.50
Dr. H. BLINIv, \'an /femel en Aarde, Leesl)oek voor de hoog-
ste klasse der Lagere School. 2 stukjes ä . . „ 0,25
J. C. BOKSER en I). C. VAN NKCK, Onze Provincie. Aard-
rijkskundig Leerboekje voor de Lagere Scholen
in Gelderland, 2e druk......... 0,10
„ Schetsjes uit Gelderland^ Leesboek voor de
middelste en hoogste klassen der Lagere School „ 0,40
Beknopt Leerboek der Aardrijkskunde, met
Platen en Figuren,......ingenaaid ' „ 2.25
gebonden ,, 2,60
,, Onze Aarde^ geschetst naar hare natuur-
lijke landschapi^en, ten dienste van Gymnasia,
H. B. Scholen, Kweek- en Normaalscholen,
met platen en figuren.
I. Nederland en Algem. Aardr.....„ 0,70
IL Kuropa............. 0,80
III. De Werelddeelen buiten Kuropa en de
Nederlandsche koloniën in Oost en West „ 0,60
A. W. STKLLWAGKN, Xa tuur kundige 'Aardrijkskunde^ voor het
onderwijs, 2e druk..........„1,65
\V. F. M. WUNDKRLICH, Aardrijkskunde van Xederland, met
Kaartjes en Grafische Voorstellingen, 3e druk „ 1.35
„ Insultnde. Land en \'olk van Nederlandsch
Indie...............>» L50
ATLASSEN.
A. A. BK E K M A N, Kleinste A tlas va n A 'ederland......„ 0,35
„ Kleine Schoolatlas van X'ederland en zijne
Overzeesche Bezittingen. 2e druk . . . ing. „ 0,90
gecartonneerd „ i.—
„ Schoolatlas van Xederland en zijne Overzeesche
Bezittingen, in 24 kaarten, 2e druk.. . ing. „ 2,90
gecartonneerd „ 3.75
A. A. BEEKMAN en R. SCHCILING, Schoolatlas der Geheele
Aarde, 49 bladen........ing. / 3,90
gebonden „ 4,90
D. BOSWIJK, H. SCHEEPSTRA en W. WALSTRA, Thieme's
Teekenatlas van X'ederland en zijne O/nge^'ing ,, 0,35
„ Teekenschrift bij Thiemes Teekenatlas . . . „ 0,15
,, Thiemé^s Tiveede Teekenatlas vati De Landen
van Europa en de Werelddeelen...... 0,35
„ Teekenschrift bij Thieme's Tweede Teekenatlas ,, 0,15