Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
13!»
l»e machine begint te werken en we dalen at' in de schacht.
een vierkanten koker van :2()() M. diepte.
Bij het licht der lantaarn zien we de Ifi verschillende aard-
lagen . die we passeeren. Lagen van glinsterende steenkolen
wisselen al' met zand- en kleilagen. Zou men wel zeggen. dat
het »zwarte diamant" van plantaardigen oorsprong en een
oudere broeder der turf is ?
Beneden gekomen. zien we lange gangen (mijnen), die in
verschillende richtingen loopen. Ze hellen min of meer. tot
330 M. diepte.
Sonmiige zijn hoog, andere laag en nauw. Uier cn daar be-
staat de zoldering uit planken, door dennenst\itten geschraagd;
elders heeft men metselwerk ter ondersteuning aangebracht.
Bijen wagentjes, met kolen geladen en door sterke paarden
over rails getrokken, komen van verschillende kanten naar de
vullingsplaats onder de schacht, waardoor ze straks worden
opgeheschen.
Jle paarden blijven altijd in de mijnen. Er zijn beneden
stallen voor hen gemaakt en het voeder wordt van boven den
grond aangevoerd.
he mijnwerkers — ongeveer loO in getal — werken van
's morgens (i tot 's middags 4 uur. Met houweelen hakken ze
de steenkool los. Halfnaakt ziet men hen bezig met dien
vermoeienden arbeid ; vooral de arbeiders, die in lage, nauwe
gangen in gebogen, geknielde of liggende houding moeten
werken, zijn niet te benijden.
Groote wanden van kool laat men wel door buskruit of
dynamiet uiteenspringen. De zware brokken worden verder
met hamer en kegge gekloofd.
Dat het leven in de mijnen verre van gezond is, ziet men
wel aan de bleeke gezichten der werklieden. Gevaarvol is hun
bedrijf ook. Wel is het gevaar voor ontplolKng van mijngas
door de veilingheidslamp veel verminderd , doch een onfeil-
baar voorbehoedmiddel is zij niet.
Óok van andere zijden wordt hun leven ieder oogenblik be-
dreigd. Hel onderaardsche water, dat voortdurend in de mijnen
sijpelt, kan plotseling met kracht binnenstroomen. De gangen
kiumen instorten en den bergwerker verpletteren of hem den
terugweg versperren.