Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
I3H
achter. waaruit genoemde i<egels langzamerhand ontstaan.
We komen ook aan de plaats. waar 's winters nog blokken
gezaagd en dan met karren weggevoerd worden. Elders
zien we het daglicht van boven door den z. g. »schoorsteen"
invallen.
Nog verscheiden gangen wandelen we door. Daar ontdekken
we in de verte een mat schijnsel, liet wordt scherper en krijgt
gloed en kleur. Nu stroomt het volle daglicht naar binnen.
Onze beklemde borst ademt weer vrijer. Een juichkreet ont-
snapt ons . als we Gods lieve zon en den blauwen hemel terug-
zien en de .Maasvallei zich in al haai' schoonheid voor ons
uitstrekt.
STEENKOLENMIJNEN.
Onze meeste steenkolen voor fabrieken en voor huiselijk
gebruik komen uit Duitschland of Engeland.
Toch vindt men ook binnen onze grenzen steeiikolenmijnen,
en wel bij Iverkrade in Limburg, in het naburig Roldiiciseen
oude abdij, nu een seminarie, waar Hoomsche geestelijken wor-
den opgeleid; volgens de kloosterarchieven aldaar hebben de
monniken dezer abdij eeuwen lang j'eeds in 1113; de steen-
kolen-lagen ontgonnen.
De mijnen zijn rijkseigendom en verpacht aan de siioorweg-
maatschappij, »Aken — Maastricht," die er hare brandstof
uit trekt.
Willen we zien , hoe men de steenkolen delft. dan sporen
we tot Simpelveld en wandelen vandaar, bergo[) bergaf, naar
Kerkrade. We zien een paar hooge schoorsteenen, enkele ge-
bouwen , groote lioopen steenkool en — we hebben ons doel
bereikt. In een ruime schuur is de ingang der mijn. Daar
moeten we ons in een klein vertrek in een werkmanspak
steken, n.l. in een blauwe broek en boezeroen, en een breed-
geranden vilten hoed opzetten.
Zoo uitgedost, nemen we plaats in een ledigen kolenwagen
die juist in de diepte zal worden neergelaten. Deze wagen,
ook wel bak of kooi genoemd . hangt aan een sterke kabel.