Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
sinds eenwen wenl deze tot bouwsteen uitgeliaivt. Zoo zijn
omstreeks lOO.OOi» gangen en lO.OlM» kruiswegen in het hart
van den berg ontstaan.
Diclit bij den hoofdingang woont een gids, die ons zai; ver-
gezellen. ïïij ojjent de zware, ijzeren deur. ontsteekt een fak-
kel en wij treden binnen. De rosse gloed van dat licht valt
op de lichtbruine wanden der gangen. Deze zijn meestal 5 a
7 M. hoog en i a 5 M. breed. De tem|)eratuur is er voortdu-
rend U) a (1. F.). Op warme zomerdagen mag men
dus eerst wel een weinig afkoelen, vóór men de kille gangen
binnentreedt. Welk een geheimzinnige onderwereld ! De rosse
gloed van het fakkellicht, de donkere gangen , die rechts en
links gapen . alles doet denken aan een tooversprookje. We
lijken wei oude toovenaars, die in deze onderaardsche gangen
naar vei l)orgen schatten zoeken. Als wij roepen, wordt ons ge-
luid op enkele plaatsen door honderdvoudige, langzaam uitster-
vende ech<»'s herhaald. i)e gids schiet een pistool af; hetschot
wordt donderend. schallend en rommelend weerkaatst. We
roepen uit de grap: »Ifoe heet de burgemeester van Wezel?"
en de echo antwoordt »Ezel, ezel...!" of: »Hoeveel neuzen heeft
Leentje ?" en het klinkt weerom: »Eentje, eentje ... I"
De gids verwijdert zich voor een oogenblik. Wij blijven ach-
ter in stikdonkere!! na<;ht en een gevoel van angst bekruipt
ons. We denken aan de drie monniken . die zicii zonder ge-
leide in den I)e!g begaven. Ze hadden een touw aan den in-
gang vastgeinaakt; dit rolden ze al voo!twandelende af. doch
het raakte los en — nooit kwamen ze terug. Daai' schemert
in de diepte van een i^ang het licht weei'. het nadert en wel-
dra komt de gids lachend weer bij ons.
Op de wanden zien wij vele namen en jaaitallen gegrift;
zelfs nog van het jaar 1037.
Bij het beleg van Maastriclit in 1704 waien boeien uit dei!
o!ntrek in den berg gevlucht. Wij zien nog de kribben, waar-
uit ze hiui vee voerden en de ovens, waarin ze hun brood
bakten.
Ook zien we er druipsteenvonnigen , dat zijn lange kegels
van kalksteen , die van den zoldei' afhangen of op den vloer
staan. In het water . dat door de zoldeiing neerdruppelt. is
kalk opgelost. Verdampt nu het water. dan blijft de kalk