Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
i3o
de oude burcht ziju gebouwd. Zonder vastgesteld plan drong
de bergwerker ai dieper en dieper de korst der aarde l)innen
en zoo ontstond er in den loop der eeuwen een doolhof van
gangen. Op sonunige plaatsen, waar te veel is weggezaagd, is
het gesteente ingestort.
Men ziet er ook nog een kapel, waarin van 171»8 tot 18()()
door twee priesters godsdienstoefeningen gehouden werden
voor de menschen, welke in die dagen van beroering — 't was
in den Franschen tijd — om des geloofs wille in deze jran-
gen
een
veilige
scluiilplaats hadden gezocht. Uit vrees
voor
verdwalen waagden de Franschen zich Jiiet iiï de grot. Op de
wanden der kapel zijn de namen geschreven der in dien tijd
gedoopten. Een eigenaardig doopregister!
Ook de woonplaats der geviuchten en de stallen voor hun
vee wijst men er nog aan.
Langs de »Reuzentrap" stijgen wij uit het hart der groeven
op naar den top des bergs. Heerlijk is hier het vergezicht
over golvende heuvels, fraai geboomte en het kronkelend ri-
viertje in de diepte. Langs een smal voetpad, hetwelk zoo steil
is, dat men hier en daar trappen moest aanbrengen , dalen
wij af naar Valkenburg, the dikke nunen zijn de bouwvallen
van den ouden burcht. Struiken en slingerplanten woekeren
en groeien om de verweerde steenmassa's. Een lijkkrans van
altijd groene klimop bedekt bastions en poorten. Uit de ver-
vallen schietgaten dreigt geen musket of veldslang jneer; daar
nestelt de wilde duif en kirt haar weemoedig lied.
Vervolgens doen we een tocht naar de hermitage op den
Schaesberg. Hoor een vrij dicht bosch bereikt nien den top
(1U) M). Oji een open plein te midden van zwaar geboomte
een kerkje en daarbij een huisje met een kleinen tuin.
staat
Daar
pij .
woont de kluizenaar
en brengt er zijn tijd
of heremiet. gekleed in een zware
met bidden . boetedoen en heilige
overpeinzingen door.
»Vroeger wareiï er vele kluizenaars \n het land van Valken-
burg; alleen de Schaesberg heeft zijn eenzamen bewoner be-
waard." Die er nu vertoeft is de tiende kluizenaar sedert de
stichting der kluis.
Scharen van vrome pelgrims komen 's zomers ter bedevaart
naar deze hermitage.