Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
I3'i
ol' er is een huurhoer gehuisvest. In het laatste geval ziel men
vuile varkens tusschen grachten en torens omzwerven , ligt er
stioo in de ridderzaal geborgen, wordt er zaad in de slaapka-
mers gedroogd en bewaart men in de wijnkelders aardappels
voor de vorst.
Elders staart het oog met weemoed op den bouwval van een
ridderburcht uit het grijs verleden , nu alleen door uilen en
vleernuiizen bewoond.
In dit schoone land leeft een goed volk. I>e menschen heb-
ben wel grove gelaatstrekken en zijn zelden schoon , ook de
vrouwen niet, doch ze zijn vriendelijk, goedhartig en gul. Hun
eenigszins donkere, mat geelbruine huidkleur, hun vioolijkheid
en openhartigheid verraden reeds een zuidelijke natuur. Al
wat schoon is en welhiidt, gezang, muziek en dichtkunst,
beminnen ze.
Dat men in de nabijheid van vreemde landen is, verraden
niet alleen de vreemde bouwtrant der huizen . die uit- noch
inwendig zoo net en zindelijk zijn als in Holland . maar ook
de taal. die met tal van Fransche en Duitsche woorden ver-
mengd is, en verder de vele Fiansche en Huitsche munten .
die er in omloop zijn.
Hoe vruchtbaar de bodem ook is en hoe arbeidzaam de
bewoners ook zijn, toch heerscht er geen welvaart. Het land
behoort aan rijke heeren, die elders wonen, of tot de goede-
ren der talrijke kloosters.
Dat men in een geheel katholieke streek is. bemerkt men
terstond aan de menigte van fraaie kerken en kloosters. aan
de bidkapelletjes en heiligenbeelden in de dorpen en langs
de wegen. Gedurig ziet men op een of ander punt van den
openbaren weg kruisen staan . vaak met kransen en bloemen
versierd. Liefelijk klinken des morgens en des avonds de klok-
ken en klokjes, die de vromen ojiwekken tot bede of dank.
Nu willen wij de merkwaardigheden van liet Geuldal gaan
zien. Eerst bezoeken wij de grot van Valkenbmg. de weder-
gade der catacomben in den St. Pietersberg, maar met min-
der hooge gangen.
Deze gangen zijn uitgehouwen om den /.achten, gelen kalk-
steen te verkrijgen, waarvan vele huizen in het stadje en ook