Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
lemmers hij de inneming van Damiale in 1211» in herinnering
moeten houden. Eiken avond om negen uur luiden ook nog
de »Damiaatjes kleine klokjes, welke hij dien vierden kruis-
tocht uit Egypte zijn meegebracht.
»Als de Damiaatjes luiden, gaan de kindertjes naar bed."
Komen we buiten , dan zien we naast de kerk het metalen
standbeeld van Koster. Aan de overzijde der markt is het stad-
huis . oudtijds de grafelijke burcht, want de grijze stad aan
het Spaarne was eens de hofplaats van Hollands graven. Hun
portretten hangen nog in een der zaleti. Verder ziet men er
schilderijen van Frans Hals en ook het vaandel van Kenau
Hasselaar, dat bij het roemrijk beleg aan Harden werd gescholen.
Door de Houtpoort wandelen we nu naar het vermaarde
„Hout.'* Aan den ingang ligt het paviljoen »Welgelegen,"
waar Lodewijk Napoleon dikwijls vertoefde en waar hij op I
Juli ISIO de akte van afstand teekende. I»aarvóór, tusschen
hooge boomen , is de fraaie hertenkamp, en hierachter strekt
zich het schoone bosch uit, Trotsche iieuken en eiken met
l)reede kruinen vervuilen ons met ontzag. Prachtige ])artijen
boeien ons oog, Hoe heerlijk is het in de statige Spanjaardslaan!
Oveial groeit weelderig onderhout. Dorre bladen en groen-
llüweelen mos vormen een mollig tapijt. Kronkelende bosch-
paden verliezen zich in de schemering van het gebladerte.
Slechts een ding ontbreekt in dit schoone l)()sch — water,
»het oog van het landscha[)."
Haarlems omstreken zijn door hun schoonheid beroemd.
„Tusschen bosschen , beemden, duinen,
^Lifrt de grijze Spaarnestad,
«Midden in haar rijke tuinen,
„Als een steen in goud gevat."
Heeds vroeg was de zandige strook aan den binnenvoet der
duinen bewoond. Daar vond men vorstelijke burchten, adellijke
sloten, vermaarde kloosters en ook de oudste steden en dorpen.
En heden vindt men er een rij van vriendelijke dorpen en
steden, omgeven door tuinen en warmoezerijen, door schoone
bosschen . buiten[)laatsen en villa's.
ï>üw land is waarlijk een tuin!' zei keizer Alexander I van
Rusland tot onzen koning Willem I , toen ze over den straat-
weg van Den Haag naar Haarlem reden.