Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
Landbouw is er hoofdzaak. Tarwe, haver en beetwortels zijn
de voornaamste producten. (Jok teelt men er rogge . klaver .
aardappelen . gerst en wortelen. Alles groeit even weeldei ig.
Het koren bereikt meer dan een mansïïoogte. De verbouw van
kaarden voor het rouwen van laken is zeer verminderd, sedert
het algemeen gebruik der ijzeren kaarden.
Steïke Ardenner roodschimmels trekken hier ploeg en kar.
Ook trekossen ziet men niet zelden dit werk verrichten.
Alle hoeven en dorpen liggen in het lonwner van boom-
gaarden. want ooftbouw gelukt door het warme zomerklimaat
uitstekend.
ïn de dalen en tegen de berghellingen liggen tal van dor-
[)en verstrooid. »Nauwelijks heeft men een dorp verlaten, of op
een afstand van een kwartier of half uur verheft zich weer een
torenspits uit het geboomte." Hoe vriendelijk zien de dorpen
en gehuchten er uit door het vele groen en door het helder
wit der muren I
«Hier zijn de woningen half onder een wild uilgegroeiden
wingerd bedolven . ginds door breedgetakte esschen bescha-
duwd. elders door knoestig vlierhout ten deele verborgen en
van verwaarloosde hagen onuingd." Schilderachtig zijn huizen,
hofsteden en hutten gegroepeerd. De kleine raampjes slaan
naar buiten open. Men ziet er krotten met hellende nnnen
van grauwen mergelsteen of verweerde planken . met kranke
deuren en grauwbemoste daken. »Waterpoelen schitteren in
het zonlicht. Donkere . lonunerise wegen dalen steil tusschen
rotswanden af."
Als overal in tle Frankische streken bestaan de hoeven uit
een geheel saiïïenstel van gebouwen. Om een ruim . vierkant
binnenplein liggen graanschinen. veestallen. varkenshokken
en hiodsen . terwijl het woonhuis met den melkkelder er ge-
woonlijk naast staat. Zoo lijken de groote pachthoeven met hun
zware n»uren en hooge inrijpoort wel kleine sterkten, lïlikt
men door die poort in den bimienhof. daiï ziet men er mest-
vaalten. hoenders, wagens en latidbouwgereedschappen in de
bontste wanorde.
Telkens ziet de vvandelaar een middeleeuwsch kasteel met
torens, hooge muren en grachten. Sonunige sloten zijiï nog
door een voorname familie bewoond, andere liggen verlaten
7