Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
I3i>
Om het noorden van N.-Brabant van dezen wateroverlast te
l)evrijden . graaft men nu een nieuwen Maasmond van lïedik-
huizen naar den Amer. —
HET GEULDAL.
Wie een der schoonste streken van ons vaderland wil zien ,
die ga in den zomer naar Valkenburg, doorwandele het Geul-
dal en beklimme de l)ergen van Zuid-Limburg. Tal van vreem-
delingen brengen hier hel reisseizoen door en de hotelhouders
maken er goede zaken. Bovendien is het er zeer gezond. Se-
dert onheugelijke tijden komen le Valkenburg geen kwaad-
aardige epidemiën vo(»r. De droge , zuivere berglucht geneest
alle koortslijders zonder het gebrutk van kinine; ook voor
borstlijders is zij weldadig.
Hel (ieuldal is een trechtervormige vallei tusschen twee heu-
velreeksen vanaf Gulpen tot aan Meersen. waar zij haar
nauwste opening heeft. !>oor dit dal slingert zich de snelvlie-
tende Geul in grillige bochten. Bruisend als een echt berg-
stroompje . huppelt zij voort, vormt even voorbij Valkenburg
een waterval en is elders weer opgestuwd, om een klepperend
molenrad in beweging te brengen. In den zomer is zij meest
arm aan water, doch 's winters en in 't voorjaar kan zij ge.
ducht zwellen en treedt dan vaak verwoestend buiten haar
boorden.
Het dal is nu eens breed . dan weer smal en zoodanig tus-
schen steile rotsoevers bekneld, dat er nauwelijks een smal
pad langs het riviertje overblijft.
He heuvels aan weerszijden zijn niet als elders in ons land
met heide en dennen bedekt. maar tot aan den top loopen
vruchtbare akkers tegen de hellingen oj». Over den ondergrond
van zachten tufsteen ligt eene laag löss. hier Limburgsche klei
genoenul. Ze is vuilgeel van kleur, rijk aan kalk en zeer vrucht-
baar. Ze is niet uit het water van rivieren bezonken, maar moet
voor eeuwen door luchtstroomen van het verweerd gesteente
van andere bergen zijn meegevoerd.