Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
KM
niet snel genoeg afvoeren. Om nu de lage Betuwe hij hoog
water voor mogelijke door!)raken te vrijwaren, kan een ge-
deelte van het Maaswater hij het Noordhrabantsche dorpje Beers
uit zijn gewone bedding het noorden der provincie binnenstroo-
men. Daar is de z. g. »Beersche overlaat", een lage zo-
merkade, die over een lengte van M. den rivierdijk ver-
vangt. Over deze kade stroomt nu bij hoogen waterstand een
aanzienlijke hoeveelheid water N.-Brabant binnen en loopt tus-
schen lage kaden in de richting van Den Bosch. Dan »is de
Maas om." zooals men zegt. 's Zomers ziet men hier een breede
strook groeidand , »de groene rivier" geheeten.
De Beersche Maas — zoo heet deze waterstroom — zet de
omstreken van Den Bosch onder water en vloeit vandaar i)ij
(Irêvecoeur weer in de Maas óf als die nog te hoog mocht zijn,
tusschen twee dijken door 'ten N. van de Langstraat en ten Z.
van het land van lleusden en dat van Altena) naar de Bies-
bosch.
Ue dijk aan het land van lleusden is in den nacht van
op 30 December 1880 bij het'dorpje Nieuwkuik doorgebroken.
In dien donkeren, guren. stormachtigen nacht sloeg er een
stuk van 50 M. lengte uit den dijk. Boven het gehuil van
den storm was het uedonder van het water, dat van een
hoogte van <> M. in de lage velden neerviel , te hooren. De
meeste menschen waren ter rust en velen werden in hun hui-
zen door het water verrast ; ze moesten halfgekleed in allerijl
op zolder, dak of hooiberg vluchten. En dat in dien guren,
donkeren nacht! Nochthans zijn er weinigeiï omgekomen.
Kloeke matmen kruisten met booten over de beroerde wateren,
om overal de ongelukkigen uit hun benarden toestand te ver-
lossen.
Zes meter van den dijk af zag men op het dak van een
huis een gezin in doodsangst, doch men kon het niet redden.
Met een vreeselijken plons stortte het huis in. Nog ëén gil
werd gehoord en het dak met de menschen verdween in de
diepte. Doch wat verder dook het weer uit de golven op, dreef
tegen een ander huis aan en ~ de menschen waren gered.
Groot was de schade: de huizen waren vernield, veel vee
verdronken en het land bedorven. Doch van alle zijden stroom-
den giften naar de geteisterde streek,
1» *