Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
zijn wel !2()() brouwerijen; zelfs de monniken brouwen hier
en daar bier. Vandaar ook het verbouwen van hop in som-
mige streken.
In 's llertogenbosch bewonderen we de heerlijke St. .lans-
kerk, zoowel in- als uitwendig een ])rachtstuk van (iothische
bouwkunst.
Op de Zuid-Willemsvaart liggen vele schepen. Dit kanaal is
onder de regeering van Willem I (l«2l—20; gegraven, wijlde
Maas in Limburg meestal door waterarnmede onbevaarbaar is.
Het kanaal is 21 a 22 uren lang en heeft 20 sluizen om een
verval van 42 M. te overwinnen.
Van Den Hosch reizen we per spoor door de »Langstraat",
weleer de Lange straat geheeten. een lange , bijna onafgebro-
ken rij dorpen. »Voor den bekenden St. Elizabethsvloed in
1421, liep een lange, rechte straat van den toren van Baard-
wijk tot dien van Raamsdonk. Door de overstrooming der
Zuid-Hollandsche waard zijn de meeste kerken aan dien weg
verwoest, uitgezonderd die van Raamsdonk en Drunen. Üe
oude straat is op vele plaatsen nog bekend en in wezen. De
tegenwoordige Langstraat loo|)t iets met bochten."
Langs de noordzijde van de dorpen der Langstraat ligt een
dijk en daarachter .strekken zich de heerlijke weiden der z. g.
»buitenpolders van de Langstraat" uit. waarlangs het Oude
Maasje stroomt. Daar graast 's zomers veel vee; ook wordt
vandaar veel hooi uitgevoerd.
Behalve van zijn vruchtbare landerijen en heerlijke weiden,
bestaat de Langstraat van handel en industrie. Het is een
streek van leerlooierijen en schoenmakerijen. Te Waalwijk
b.v. zijn 42 looierijen en iW schoenmakers. Ook in de zuid-
waarts gelegen dorjjen heerscht dezelfde nijverheid. In Don-
gen 1). v. zijn 100 looierijen en Loon op Zand is een dorp
van schoenmakers. Hiermede hangt de handel in schors,
huiden, leder en schoenen samen. Waalwijk ontving b. v.
in 1890 over Antwerpen 140.000 stuks gezouten La Plata-
huiden.
Aan de overzijde der groene buitenpolders ligt weer een dijk,
die het land van Altena beschut. Waartegen' Tegen het water
der .Maas. dat dikwijis zijn weg door de buitenpolders neemt.
De Maas met zijn kronkelenden loop kan n. I. het water vaak