Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1:2'.»
er in doordringt en waar het uitloopt in de heide, is het land-
schap woest en grootsch.
Te Ginneken verzuimen wij niet. op het kerkhol" het gral
van Chassë , die een tijdlang gouverneur van ïtreda was, en
van andere oHicieren uit den »Vijfhoek" te zien , evenals het
monument, dat er voor hem en de soldaten, die op de Cita-
del zijn gesneuveld, is opgericht.
Van Breda sporen we naar Tilburg, het »Nederlandsche
Leeds." het middelpunt der manufactuurfabrikalie in de Meijei ij.
Er zijn meer dan (li» fabrieken van wollen stollen, bovendien
ververijen , wasscherijen en volderijen. Beeds vroeg werd de
weefkunst hier in huis beoefend. In 17üI waren er in Tilburg
;j()0 weeftouwen. Stellig is de schapenteelt op de heivelden
der Kem[»en. waar groote kudden gehouden worden, oorzaak
van de wolindustrie in deze streek, liet Ivempenschaap geeft
fijne, korte wol.
Een gelukkig verschijnsel in de Meijerij is de verbinding
van fabriekwezen met land- en tuinbouw. Alle arbeiders be-
werken in vrije uren hun tuin en akker.
Veel heeft Tilburg te danken aan Willem 11 . die er veel-
vuldig verblijf hield en er ook gestorven is. L'it dankbaarheid
richtte men er een gedenkteeken voor hem op.
In alle steden en groote dorpen der Meijerij zijn fabrieken
van wollen . kat(»enen . linnen en zijden manufacturen.
liet landschap is er boschrijk en vol afwisseling, hoewel
heuvels bijna geheel ontbreken. Niet alleen is er veel akker-
maalshout . maar ook de opgaande bosschen van dennen en
eiken meest regelmatig aangeplant en met rechte lanen door-
sneden zijn meer gespaard, daar zij grootendeels aan adellijke
eigenaars behooren. Langs Bommel , Aa en andere riviertjes
ziet men dichte hagen en lange rijen wilgen , populieren en
ander week hout. waaraan klompen- en h<»epelmakerijen hun
aanzijn danken. Op het veld ziet men den trekos voor ploeg
of kar. Allerwege steken de slanke torenspitsen van prachtige
katholieke kerken uit het geboomte oj). Ook tal van kloosters
herinneren ons, dat we in een geheel katholiek land zijn.
Bijna geen dorp, dat niet zijn brouwerij heeft, want in Bra-
bant en Liniburg is bier de volksdrank. In heel N.-Brabant
Hkuvel, Wijde, tvijde wereld. 9