Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
M., en op 13 pijlers rust. Voorbij Moerdijk doorsnijden wij
eerst een zeekleigebied , waar de verbouw van meekrap voor
suikerbietenteelt heeft plaats gemaakt en waar van October
tot Jaiuiari veel menschen werk vinden in de suikerfabrieken.
Weldra zijn we in üreda, dat in de zandstreek ligt. Wan-
neer we van het station door fraaie plantsoenen de stad na-
deren. zien we het gebouw der Koninklijke-Militaire Akademie,
het voormalig slot der l)aronie lireda. dat Willem van Oranje
erfde van zijn neef Henë van Chalons. en dat eenige eeuwen
aan het geslacht der Nassau's behoorde. De vestingwerken
zijn geslecht en van 't oude slot zijn alleen nog een paar
ronde torens overgebleven, benevens de »Waterpoort," waar
Ilëraugière op 3 Maart 15'JÜ zijn soldaten ontscheepte.
0|) deze akademie worden jongelieden, kadetten genoemd,
tot oflicieren bij de landmacht opgeleid. Daar deze kadetten
zich in het kommando moeten kunnen oefenen , heeft ISreda
een groot garnizoen van infanterie, cavallerie en artillerie.
Met ver van de Akademie rijst de sierlijke toren der Groote
Hervormde Kerk, omhoog. Deze kerk bevat een fraai ko-
peren doopvont en vele graven en tombes van vroegere
eigenaars der liaronie. lïovenal trekt de vermaarde graf-
tombe van graaf Engelbrecht II van Nassau en zijn gemalin
onze aandacht. Daar zien we op een voetstuk van doorschij-
nend, gekleurd marmer, twee l)eelden liggen; op het uitge-
teerde gelaat van den graaf is de doodstrijd te lezen; het ge-
zicht der gravin is kalm en rustig. Hij werd door de vliegende
tering weggerukt; zij ging in een slaapziekte den eeuwigen
slaap in. Vier beelden aan de hoeken houden boven dit echt-
paar een marmeren plaat omhoog, die 's graven wapenrusting
draagt.
»In Breda draagt alles wat zich op straat beweegt, reeds
een lirabantschen stempel: de mannen met blauwe kielen,
de vrouwen met mutsen en mantels, de groote karren en
zware paarden met van koper blinkend tuig."
Op zon- en feestdagen zijn I'rinsenhage met zijn Liesbosch
en Ginneken met het Mastbosch geliefkoosde uitspannings-
[ilaatsen voor Breda. Beide groote bosschen hebben schoone
(»artijen; de straalrechte lanen zijn echter wel wat een
tonig. Het .Mastbosch wordt wilder, naarmate men verder