Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
van het jaar steekt men de jonge oesters met het laagje kalk
al' en brengt ze in z. g. »hospitalen" . dat zijn platte doozen
van metaalgaas, die het water vrij laten doorstroomen ; maar
slib . te sterke strooniingen en oestervijanden weren. Door ze
liooger of lajier te stellen, kan men den watervoorraad zóó
regelen, dat de oesters niet knnnen doodvriezen. Het volgend
voorjaar worden ze op de groeiperceelen uitgezaaid , waar zij
h\m vollen wasdom kunnen bereiken.
In den derden winter . als ze 7 a 1* cM. in doorsnee zijn ,
worden ze opgeraapt om verzonden te worden. In ondiep
water ziet men dan mannen en vrouwen . in groote water-
laarzen , bezig met het rapen. Is het water dieper, dan wor-
den ze met een kor beugel:, door een schip voortgetrokken,
bovengebracht. In stroo ol' andere stollen gewikkeld tegen de
koude , worden ze in vaatjes gepakt en vooral van 't station
Kruininge , levend overal heen verzonden.
De oesterteelt brengt jaarlijks vele millioenen op en be-
zorgt onze schatkist eenige tonnen gouds aan pacht.
Een andere bron van inkomsten, vooral te Hruinisse. is de
vangst van mosselen. In groote massa's leven deze dieren ge-
zellig samen. Door hun byssusdraden hechten ze zich aan stee-
nen, palen en aan elkaar vasi, lietst op plaatsen waar sterke
eb en vloed is. zoodat zij eenige uren onder, daarna weer
eenige uren boven water kunnen doorbrengen. In Zeeland
verzamelt men de jongen . »het mosselzaad" wel, om ze op
geschikte plaatsen weer uit te zaaien. Ook de mossell)anken
worden verpacht. Daar de niossels veel goedkooper zijn dan
de oesters, is ook de opbrengst veel minder. —
DOOR NOORD-BRABANT.
Met den trein van Rotterdam naar Breda stoomen we over
het Hollandsch diep, dat wel een half uur breed is. Noord-
Hrabant in. We komen over de grootste brug in ons land,
die 14H(» M. lang is. met inbegrip van een draaibrug van O'*-