Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
afgescheiden. Dij duizenden (soms wel een millioen, komen
de jonge oestertjes als microscopische diertjes uit de moeder-
schelf), zwemmen eenige dagen vrij in 't water rond en vallen,
na 't verdwijnen van hun zwemtoestel, op den zeebodem,
hechten zich daar vast en verlaten hun plaats niet meer. Vele
komen echter om. Ze verstikken in het slik (want ze halen
de lucht met kieuwen uit het water), worden bedolven onder
't zand, verslonden door krabben en zeesterren of vinden
geen voedsel op een harde , steenachtige onderlaag.
Vroeger waren er in de Noordzee veel natuurlijke oester-
banken , vooral in de buurt der Wadden-eilanden. De Tessel-
sche banken waren eens beroemd.
Daar de visschers al te roekeloos raapten en korden, zelfs
in den voortplantingstijd , verarmden de banken gaandeweg.
De oesters bleven echter een gezochte lekkernij voor de tafels
der rijken en de vraag vernnnderde dus niet. ])aarom nam
men zijn toevlucht tot kunstmatige oesterteelt. In I8(i9 begon
de regeering de vrije oestervangst te beperken en de banken
jaarlijks te verpachten, lïij Verseke in de Ooster-Schelde ligt
een der voornaamste oesterbanken.
Hijna het geheele dorp leeft van de oesterteelt. Sommige
inwoners zijn ook pachters van perceelen; de meeste pachters
wonen echter elders, vooral te Bergen op Zoom. In sommige
jaren maken zij aanzienlijke winsten.
De grenzen der perceelen zijn door lage dammen gevormd
en op het water door drijvende kurken aangeduid. Ebbe en
vloed hebben er vrijen toegang en het water staat er van I
tot O M. diep.
Een oesterkweeker moet panperceelen en groei- of mest-
I)erceelen hebben. De eerste liggen op plaatsen, waar het
zwevende oesterbroed gewoonlijk neervalt. Daar worden in de
maand .luni, kort vóór het broed zinkt, dakpannen, met een
dikke laag kalk bestreken, uitgelegd. De vallende oestertjes
hechten zich daarof) vast, wel 20 a 2a op een pan. Tegen
het laatst van Augustus worden de [»annen opgehaald en met
scheepjes naar 't land gevoerd. Nadat hier het jonge broed
is afgewasschen , brengt men de paruien naar de putten , die
soms op een zandplaat, soms aan de buitenzijde tegen den
dijk, soms ook binnendijks gelegen zijn. In de eerste maanden