Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Naar den Noordzee-boulevard is nu liet standbeeld verplaatst
van De Ruyter, die hier als knaaj) het wiel draaide in de lijn-
baan der heeren Lampsens. Hij blikt naar de zee, hettooneel
van zijn roem . en reeds van verre kan men hem op de aan-
komende schepen zien.
Evenals weleer, wonen in Vlissingen nog vele visschers.
Ook zijn er tal van loodsen . kloeke , verweerde mannen .
die met hun booten op zee kruisen en overgaan op een in-
of uitvarend schip. er tijdelijk het kommando op zich
nemen en het tusschen de gevaarlijke zandbanken den weg
wijzen. Met dankbaarheid gedenkt men nog altijd den braven
loods, Frans Naerebout. die zoo veel inenschenlevens redde.
Van A'lissingen gaan we naar Zeelands hoofdstad. Heisgele-
genheden zijn er genoeg. De trein, de tram of een stoomboot
over het kanaal brengen er ons snel. Genotvol is een toertje
per rijtuig over den prachtige straatweg . door hooge iepen
overwelfd en links en rechts door heerlijke korenvelden be-
grensd.
Middelburg is ook niet meer, wat het eens was, toen Oost-
injevaarders in de dokken lagen en lustige matrozen in hun
brooddronkenheid drie wagens huurden om te spelevaren:
ëën voor zich zelf. ëén voor hun hoed en ëën voor hun rot-
ting. Fraaie gebouwen en een schóón marktplein getuigen
nog van die verdwenen grootheid. Daar zien we het prachtig
raadhuis met de "25 beelden der Hollandsche graven en gra-
vinnen aan den voorgevel der eerste verdieping. Daar is de
abdij, een kring van gebouwen om een eenigszins rond plein;
eens was het een klooster . nu zetelt er de provinciale regee-
ring. Veel sierlijke, ouderwetsche huizen staan ledig of worden
voor spotprijzen verhuurd.
OESTERTEELT.
De oester is een weekdier. dat zich op den bodem der
zee vasthecht en besloten is in een kalkschaal, die bestaat uit
ëën bolle en ëën platte schelp. Die schaal wordt door de huid