Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hij heelt de veder in de hand en hiikt peinzend <)rnh<»og.
(»[) de vijvers zweniiïien blanke zwanen, 's Winters geniet
jong en ond er het vroolijk ijsveriiiaak; dan zwieren de
vlugge schaatsenrijders over de gladde baan.
Dicht bij het Vondelspark zien we een schoon gebouw, het
blindeninstituut. De ongelukkigen, die het licht hunneroogeii
moeten misseti en die men in vroeger dagen dikwijls met
een hondje aan een touw langs de huizen zag bedelen, wor-
den daar opgeleid tot nuttige leden der maatschappij.
Kerst ontvangen ze schoolonderwijs. Ze leeren er door mid-
del van hun lijngevoelige vingertoppen lezen in boeken met
verheven lettervoiinen. In het rekenen nit het hoofd worden
ze meestal zeer vlug. Voor zingen en nmziek toonen ze dik-
wijLs veel aanleg. Aan «Ie inrichting zijn ook blinde onder-
wijzers verbonden.
is de schooltijd voorbij . dan leeren ze alleilei handwerken,
om daarmee in de toekomst hun dagelijksch brood te verdie-
nen. De jongens krijgen onderri( ht in het vlechten van man-
den en matten . het maken van i>(>rstels enz. , de meisjes in
breien . haken . vlecliten . e. d, m.
Welk een gezeueiuie instelling, niet waar?
HAARLEM EN OMSTREKEN.
Van Amsterdam naar Haarlem is een korte reis. i*e viien-
delijke »bloemenstad.' zooals Haarlem wel genoemd wordt,
heeft breede . nette straten met fraaie huizen, kernige parken
en singels met tal van villa's.
Op de markt verheft zich de grootsche . wel wat sombere
steenmassa der St. liavo-kerk. We treden binnen , en vol
ontzag zien we 0[) naar de hooge gewelven , door !2S kunst-
volle zuilen ondersteund.
Hoe schoon is het vermaarde orgel met zijn «00 |tijpen en
prachtig beeldwerk ! Verheft het zijn stem , dan vouwen wij ,
vol eerbied, onwillekemig de handen. We bewonderen
nou: den fraai ijebeeldhouwden preekstoel, zoeken den grafsteen
van liildei'dijk en zien de scheejijes. die den moed der Haar-