Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
met tarwe, aardappels, suikerbieten, erwten en boonen wisse-
len af met frissche weiden. Akkers en weiden zijn door wil-
gen onigeven, de eerste om de gewassen tegen den scherpen
zeewind, de laatste om het vee tegen de brandende zon te
beschutten. De straatwegen zijn door fraaie olmen belommerd
en telkens zien we een buitenplaats met heerlijk geboomte.
Walcheren is bezaaid met de buitens van Middelburgs adel
en rijke kooplieden,
Vlissingen heeft, evenals Middelbiu'g, een luisterrijk verleden.
Van de tot de eeuw bloeiden vele Zeeuwsche steden
door scheepvaart en handel. Deze hadden zich ontwikkeld
uit de visscherij, die reeds veel vroeger in Zeeland haar zetel
had, Heeds in II (i3 voeren schepen uit Zierikzee ter haring-
vangst, Sedert een bewoner van Biervliet in 1386 het haring-
kaken uitvond, werd deze vangst een goudmijn voor de
Zeeuwsche visschers,
In Iil'.> had Zierikzee de meeste groote schepen van ons
land, In Vlissingen stond de wijde zee voor visscherij en
scheepvaart open. In oorlogstijd bloeide er niet zelden de kaap-
vaart. die grooten buit opleverde en een ras van kloeke man-
nen vormde.
Vooral in de 17® eeuw bloeiden Vlissingen en Middelburg.
Later, in de eeuw, toen de handel zich meer en nieer
verplaatste, begonnen de Zeeuwsche steden te kwijnen en
enkele, als Vere en Arnemuiden, werden door het verzanden
harer havens kleine visschersdorpen.
In onzen tijd werden verschillende pogingen aangewend,
om deïi ouden bloei van Vlissingen en Middelburg te doen
herleven, In 1873 werd het diepe kanaal door Walcheren, van
Vlissingen over Middelburg naar Vere, geopend, In Vlissingen
werden grootsche havenwerken aangelegd, de beste van West-
Europa , n, 1. een buiten- en twee binnenhavens , een ilink
droogdok en groote werven.
En al beantwoordt de scheepvaart niet aan de stoute ver-
wachtingen, ze neemt toch toe. Het transito-verkeer en 't per-
sonenvervoer is door de directe spoorwegverbinding met
Duitschland en de geregelde stoomvaart op Queensboro (bij
Londen) aanzieidijk. Er komt weer leven in de nauwe straten
en langs de stille grachten.