Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
Men stoorde er zich niet aan. Steeds dringender herhaalde hij
eiken' avond zijn bede. Eindelijk voegde hij er dreigend bij :
nSchonwen , Schouwen , het zal u rouwen en dien nacht
verzwolg de zee het dorp.
Door aanslibbing groeit echter op vele plaatsen de kust
voortdurend aan, Na indijking verkrijgt men zoo nieuwe.
vruchtbare polders, die de roofzieke vijand ook dikwijls weer
terugneemt. Zoo zijn sommige polders driemaal verloren en
herwonnen, »liet is dus in Zeeland een strijd met het water
zonder rust, zonder wapenstilstand , zonder kans op vrede."
In dien strijd is de moed en volharding der Zeeuwen gestaald
en zijn onze »waterleeuwen" der Kï« en 17« eeuw gevormd.
Zeer terecht voert het Zeeuwsche wapen een leeuw van
keel op een gouden veld ter halver lijve in zilveren en azuren
golven zwemmend met het devies: »Luctor et emergo" (Ik
worstel en ontzwem.)
DE TUIN VAN ZEELAND
We zijn in het kalme, rustige zeebad Domburg. Het spreidt
wel niet zooveel pracht en weelde ten toon als Scheveningen
of Zand voort, maar voor den bemimiaar der natuur is er veel
te genieten. Liefelijk ligt het dorp verscholen in 't groen. Ter
eener zijde ruischt de onafzienbare zee , ter andere zijde gol-
ven de duinen . een woeste massa koppen en valleien. Aan
hun voet ligt aan de landzijde een schoone. boschrijke streek
met vele buitens, o. a. 't beroemde kasteel Westhoven. Verder
zuidwaarts, eveneens aan den duinvoet, vindt nien de »Man-
teling," een wilde, houtrijke duinstreek, een waar natuurwond
met slingerpaadjes doorsneden; hier en daar glinstert een
duintoj) boven het geboomte.
Hoewel ais badplaats nou betrekkelijk jong, dagteekent
Domburg toch reeds uit de grijze oudheid. Uit oude kronieken
vernemen wij, dat het reeds I)estond in den tijd der Hoinei-
nen ; dat het tot de O® en 10^ eeuw een machtige stad was,
die bloeide door handel en visscherij. Later werd het door