Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
in Zeeuwscli-Vlaanderen^ in zwang was, behoort gehikkig tot
het verleden. De vrouwen met frissciie, dikwijls schoone ge-
zichten , zijn in fraaie rokken . jakjes en mantels gekleed en
dragen prachtige mutsen met gouden en zilveren sieraden;
oorijzers met hoofdnaalden als kurketrekkers, hoofdplaten en
oorbellen. Verder hebl)en ze ringen, gouden slot. beugeltasch,
tiacon, enz.
We begeven ons nu noordwaarts naar den oever der Ooster-
Schelde. Die lange, rechte lijn daar ginds, evenwijdig aan den
horizon, is de »zeedijk", zooals men den dijk langs de Schel-
de noemt. Wij bereiken hem en beklimmen zijn hooge kruin.
Welk een prachtig groot water I »Het is bezaaid met visscher-
schuiten. wier witte zeilen blinken in het zonlicht, dat de top-
pen der golven doet tintelen als go\id. Slechts llaaw zijn de
omtrekken der eilanden aan de overzijde te onderscheiden.
Heel in de verte zien wij den stompen toren van Zierikzee .
dien nooit voltooiden reus uit vroeger dagen van welvaart."
.Met die »zee" hebben de Zeeuwen onophoudelijk strijd ge-
voerd. Zoo kalm als zij nu is, zoo woedend kan zij soms zijn.
Hij westerstormen vliegt het schuim der golven over de dijken
tot in de dorpen.
(Iroote stukken vruchtbaren grond zijn verdwenen en tal
van bloeiende dorpen door de Schelde verzwolgen ; nu eens
door dijkbraak bij hevige stormen , dan door oeverafschuivin-
gen en dijkvallen , als de vloed- en ebbestroom hel zand van
den ondergrond hadden weggespoeld. Zoo was N.-Heveland
van 1532—onder het water l)edolven. Zoo lag, niet ver
van Verseke eens de belangrijke handelsstad l{eimerswaal, die
in I(i34 met eenige welvarende dorpen een prooi der golven
is geworden, «Thans varen de schip|»ers over haar bouw-
vallen; met hun bootshaken stooten ze tegen het oude nnnu-
werk en bij lagen waterstand zien ze nog enkele overblijfsels."
A'an het vergaan van West-Schouwen wordt het volgende
verhaald :
De visschers hadden een zeemeermin , een wezen . van on-
der visch. van boven vrouw, gevangen en in de haven op-
gesloten. Haar echtgenoot, de zeemeerman, kwam eiken avond
en riep: »Schouwen. Schouwen, geef mij mijn vrouw weerom !"