Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
III)
en vette schapen. Vroeger bloeide hier de nieekrapteelt; sedert
rnen de/.elfde roode verfstof ook nit steenkool kan bereiden ,
is de teelt zeer achteruitgegaan en meest door bietenverbouw
vervangen. He garancinefabrieken kwijnen of hebben opgehou-
den te bestaan.
Daar de Zeeuwsche imeren zeer aan het oude gehecht zijn,
staat de landbouw er op niet zoo hoogen trap als in het noor-
den van ons land. Bovendien kost hel onderhoud der zware
dijken hier veel geld. Door dit een en ander is er minder
welvaart dan b. v. in (ironingen.
Terwijl in de steden de
jnoderne kleederdracht al-
gemeen is, ziet men de
boeren en boerinnen ten
[)lattelande nog in hun ou-
derwetsch kostuum. Elk
eiland heeft in dit opzicht
iets eigenaardigs en de
kinderen gaan als volwas-
senen gekleed. Bij gelegen-
heid van 'l bezoek der
Koninginnen aan Zeeland
in Augustus werden
zij begroet door 30 meis-
jes van Ui tot jaar,
twee aan twee, uit ver-
schillende deelen der pro-
vincie in Ij verschillende
kleederdrachten. Dier en
daar is nog verschil in
dracht tusschen de Katholieken en I*ioteslanten eener zelfde
streek.
Kom eens oj) een boerenkermis, waar hel zeer jolig, sorns
al Ie dol en luidruchtig toegaat en vergast u aan hel gezicht
der welgevormde en krachtig gebouwde boertjes en boerinne-
tjes in hun schilderachtige dracht. Nog dragen de maimen
in hun rechterbroekzak een groot mes met zilveren of herts-
hoornen heft, doch het »bekkensnijden", dat vroeger (vooral
Kene boerin uit het Land van Ter Goes.