Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
f ^
101)
DE ZEEUWSCHE EILANDEN.
Als men over de breede zeearmen tusschen de Zeeuwsche
eilanden zeilt, ziet men bijna niets dan hooge, met gras be-
groeide dijken. Slechts hier en daar steekt de spits van een
kerktoren er boven uit. Kon men zulk een eiland in vogel-
vlucht beschouwen , dan zou men zien , dat het a. h. w. een
groote kom is, tusschen zware buitendijken besloten, en door
een net van dijken in tal van kleinere kommen ol' polders
verdeeld. Met land is polder voor polder op de zee veroverd.
Zoo zijn in geheel Zeeland + 4;)0, o]) Z.-fieveland alleen 40
polders.
Zeeland was tot voor korten tijd zeer afgelegen ; voor een
reis van Middelburg naar Rotterdam was dag noodig. Nu
heeft de stoomboot die reis tot 8 uren bekort, en per spoor
over den Moerdijk duurt zij slechts uur. Toch zijn ook nu
nog vele eilanden zeer lastig te bereiken en in den winter
soms geheel van de buitenwereld afgesloten. Rovendien was
het klimaat ongunstig voor vreemden. De Zeeuwsche koortsen
waren berucht. Daar de Zeeuwen zelden buiten hun eiland
kwamen en ook niet vaak menschen uit andere oorden zagen,
zijn onder hen nog veel ouderwetsche zeden en gewoonten
blijven voortleven. —
We zijn op hel eiland Zuid-Reveland, »Zeelands korenschuur"
en wel in het heerlijke land van »ter Goes". 't Is een aange-
name wandeling door de vruchtbare Zeeuwsche landouwen.
De grint- of puinwegen loopen over de kruinen van dijken,
die door nieuwe inpolderingen sinds lang niet meer aan zee
liggen. Ze zijn door dichte lanen van prachtige olmen of
iepen overschaduwd. De llinke boerenhoeven en vriendelijke
dorpen , die we telkens passeeren, liggen verscholen in het
lommer van heerlijke l)oomgaarden, vooral van kersen. In
het zuiden van het oudste deel des eilands komt ook veel
welig houtgewas in boschjes voor.
Heerlijk staan de veldgewassen op de akkers. Een vierspan
krachtige Zeeuwsche jiaarden trekt het »glimpend kouter"
door de zware klei. In schoone weiden grazen zware runderen