Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
Als van ouds is Utrecht nog de zetel van den aartsbisschop.
In het oosten der provincie Utrecht ligt een streek van zand-
en grintgronden. Van Rhenen tot in het Gooi strekt zich hier
een golvende heuvelreeks uit. Xu eens ziet men er akkers
met rogge, boekweit en aardappels of' tabaksvelden, dan weer
golvende heiden met vreedzame schapenkudden of met leger-
tenten en wapenjjraal 'kamp van Zeist); elders weer dennen-
bosschen of akkermaalshout te Amersfoort is een runmolen).
Van de hoofdstad naar Amerongen voert de stoomtram door
een schoone l)osch- en heuvelrijke streek met villa's en bui-
tens. Ook Soestdijk met het lustslot der koningin en het groote
Baarnsche bosch genieten om hun natuurschoon een welver-
diende vermaardheid. Geheel anders ziet het landschap in het
westen der provincie er uit. Op een bodem van rivierklei of
laagveen ziet men daar tal van vette weiden. met slooten
doorsneden of door plassen afgebroken; ook welige akkers
en schoone boomgaarden. Langs IJsel en Rijn bakt men stee-
nen en patmen; aan IJsel en Lek gaven de vele wilgen en
biezen aanleiding tot het ontstaan van klonijjen-, hoepel- en
stoelenmakerijen.
In de omstreken van Utrecht en ook noord- en zuidwaarts
langs Vecht en Vaartsche Rijn, ziet men tal van forten met
groene aarden wallen en dreigende vuin'inonden. Zij moeten
in oorlogstijd de overgangen der »Ilollandsche waterlinie"
verdedigen. Dat is een strook van wel 12 uur lengte en 2
uur breedte, van .Muiden en Naarden tot Woudrichem. In tijd
van nood zet men die met water uit Zuiderzee , Vecht, enz.
onder of liever, men herschept haar in een moeras, dat te
diep is om te doorwaden en te ondiep voor schepen en zelfs
voor vlotten. Door kaden is de strook in kommen van ver-
schillende hoogte verdeeld. Komt de vijand over deze linie
»de vesting Holland" binnen, dan is »de vesting Amsterdam"
ons laatste bolwerk. De terreinen om die stad kunnen even-
eens geïinmdeerd worden en zijn ook door forten beschermd.