Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
wmm
HO
Op een middag zouden de geredden aan tafel gaan. Men had
planken over schragen gelegd en daarop stonden de dampen-
de schotels. Onverwachts traden eenige heeren binnen. Eén
huimer, met een militair voorkomen en in een dikken jas
gekleed, was koning Willem lil. Ondanks de groote bezwaren
der reis en het gevaar van den overtocht over de rivieren,
was hij gekomen , om zijn arme onderdanen te helpen en te
troosten. Hij proefde van de warme soep , knoopte zeer min-
zaam nu met dezen, dan met genen een gesprek aan, en vroeg
deelnemend naar hun verlies. Velen toch hadden geliefde
betrekkingen , anderen have en goed aan de golven ten buit
moeten achterlaten.
Het water viel en na een maand was het geheel weg. Ach,
hoe ontredderd kwamen de overstroomde landen te voorschijn
en hoe lang werd de schade nog gevoeld!
UTRECHT.
Als men Utrecht nadert, ziet men reeds van verre den
Dom, den hoogsten toren in ons land. IK) M.) Van het sta-
tion komt men per paardentram spoedig op het Dompleiti.
Eens was de Domkerk met den toren verbonden, doch bij
een storm is een stuk tusschen beide ingestort, dat niet weer
opgebouwd werd.
Op het Domplein verrijst het standbeeld van .lan Van Nas-
sau , den bewerker der Unie van Utrecht. Daar is ook de aca-
demie, die door ongeveer 7Ó() studenten wordt bezocht: aan-
staande predikanten, geneesheeren, rechters, advocaten, enz.
In een der fraaie zalen ziet men groote portretten van de
professoren of hoogleeraren , die er sedert de stichting der
hoogeschool in I(i30 het licht hunner geleerdheid lieten schijnen.
In Utrecht is verder de veeartsenijschool en ook de Munt,
waar onze geldstukken geslagen worden.
Als middelpunt van spoor- en tramwegen is Utrecht een
belangrijke handelsplaats; het heeft zeer drukke veemarkten.