Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Amsterdam heeft veel voor de gezondheid en de veiligheid
zijner inwoners gedaan. Vroeger droid\ men er regenwatei',
dat in bakken werd verzameld. ]>il regenwater was verre
van zniver. niet zelden min of meer vergiftigd door lood-
deelen. afkomstig van de aanvoer|)ij|)en. en zoodoende vaak
oorzaak van verschillende ziekten,
In droge tijden moest met lange , smalle schuiten Vecht-
water worden aangevoerd ; men betaalde dan voor 2 enuners
van ï) cent tot een kwartje en meer, naargelang van de
schaarschte.
Sedert heeft de stad een duinwaterleidiiiü:. waardoor
ai die bezwaren zijn opgeheven.
Bij Heemstede wordt het lieldere dninwatei' in een ver-
gaarbak verzameld en, nadat het gezuiverd is. door een
groote buis langs den Hollandschen spoorweg naar Amstei-
dam gevoerd. Daar vertakt zich de hoofdhuis in tallooze bui-
zen en l>uisjes naar de verschillende straten en woningen.
Verder bezit de hoofdstad een uitmuntende biandweer, In
de glazen kappen der straatlantaarns kan men het nommer
lezen van het huis. dat in die straat de biandschel heeft,
Oiitdekt iemand nu hier of daar een begin van brand ,
dan ijlt hij naar die electrische schel en geeft daarmee een
sein aan den naasten wachtpost der brandweer en van hier
telegrafeert men dadelijk naar 't hoofdbureau, Ongeloofeiijk
snel zijn de spuiten op de plaats des onheils. want het groot-
ste deel van het vaste corps in den wachtpost is altijd ge-
reed ; de mannen slapen 's nachts in uniform en de paarden
staan getuigd op stal.
Het brandweerpersoneel is geoefend in het klimmen en in
het gebruik van reddingstoestellen, liewonderenswaardig zijn
de vlugheid , de moed en het overleg diei' mannen. Menig
Amsterdammer dankt hun het belioud van goed of leven.
De omstreken van Amsterdam zijti kaal en vlak . dus arm
aan natuurschoon, doch de inwoneis vinden verijoedin^ï voor
O O
dit gemis in de fraaie parken, waar men onder lommerrijke
boonien de frissche lucht kan inademen. Het grootste en
schoonste is wel het Vondelspark. Te midden van het gioen
en de bloemen verrijst op een hoogte het standbeeld van den
prins onzer dichters.