Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
IN DE BETUWE.
We wandelen over den grintweg, die over de krnin van
den Waaldijk is aangelegd. Welk een heerlijk uitzicht! Aan
de eene zijde de schoone weilanden der uiterwaarden , waar
uitmuntende koeien en vette ossen grazen. Langs den oever
der breede rivier groeit op veel plaatsen griend- ol' weerd-
hout, dat men om de drie jaar afhakt, om er kribben van te
maken.
Een lage zomerkade beschermt de uiterwaarden voor plot-
selinge overstrooniingen in den zomer.
Nu en dan zien we een steenfabriek, waarvoor de uiterwaar-
den de grondstof leveren. Nadat de graszode is afgestoken ,
wordt de klei uitgegraven, die men eeist laat doorvriezen, om
plantenwortels, enz. te vernietigen. Dan w orden er de steenen
van gevormd . die buiten op een elfen baan . later op plan-
ken onder rieten afdaken worden gedroogd. Ten slotte wor-
den ze in den oven gebakken en de »Waalsteenen" zijn gereed.
Nog bekoorlijker is het landschap ter andere zijde. Daar lig-
gen langs den dijk prachtige boerenhuizen met overdekte
mestvaalten en schuren er naast, met mooie tuinen er voor,
en verscholen in het lommer van kersen- en appelboomgaar-
den. Nu en dan komen we ook een vriendelijk dorp voorbij ,
te midden var» een bosch van vruchtboomen gelegen. Welk
een heerlijk gezicht in het voorjaar, wanneer al die boomen
in bloei staan en als met een wit laken overdekt zijn ! De
meeste dorpen liggen langs den dijk. Toch zien we ook ver-
der landwaarts in torenspitsen omhoog steken. Gaan we nu
de vruchtbare landstreek in. Over een belommerden grintweg
wandelen we voort. De bodem bestaat uit vette klei, die hier
voor eeuwen bezonken is, toen de rivieren nog niet door dij-
ken waren ingesloten en men in den wintertijd soms meteen
bootje van Arnhem naar Nijmegen kon varen. Uit dien lijd
dagteekenen nog de terpen, waarop sommige hoeven en dor-
I)en zijn gebouwd.
Langs de wegen en tusschen de weilanden loopen diepe
slooten; bijna nergens zijn de weiden door hagen of rik-
Heüvel, l)e ivijde, wijde wereld. 8