Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
om opnieuw door heiden en bosschen le dwalen. De Veluwe
is nog rijk aan groote bosschen. Behalve de Soerensche bos-
schen noemen we nog de Sprielder-, Speulder-, Putter-. El-
speter-, Vierholter- en (lOrtelsche bosschen. Nog zijn ze als
voor eeuwen meestal een gemeenschappelijke bezitting van
verschillende eigenaars.
Een liefelijk plekje is de buurtschap Drie, die met haar
huizen, korenakkers en boschwachterswoning in het hout ligt
verscholen. In dit boschwachtershuis is een vertrek, versierd
met eenige kadastrale kaarten en hertsgeweien, waar de eige-
naars en het bestuur der bosschen jaarlijks een bijeenkomst
houden , gelijk reeds voor eeuwen »holtrichters en maalman-
nen" hier te Drie »voor in den 1 gen huysken"
te samen kwamen »ter holtspraecke". Ze richtten dan over 't
beschadigen of diefstal van hout, over 't laten loopen van
vee in "t bosch, enz. Daarna werd er duchtig feestgevierd ,
drie dagen lang waarbij twee okshoofden wijn werden ver-
schonken.
-Midden in het Sprielderbosch is het »Solse-gal". een diepe
ovale kom waarvan de helling met beuken. populieren en
eiken is begroeid en op welks bodem een bron onts[)ringt.
In dezen kuil hielden eens de maalmannen maalsprake en
later vonden zwervende Heidens er vaak een schuilplaats, tot
ze als wilde dieren werden vervolgd en verjaagd.
In het Speulderbosch bij den Viersprong, waar de wegen
naar Garderen en het IJddelermeer zich scheiden , staat de
oude »Koningseik", door storm en onweders verminkt, waar-
onder stadhouder Willem III zoo gaarne uitrustte.
Vooral iii de heidevelden bij tïarderen liggen vele grafheu-
vels. die urnen met lijkasch bevatten. Midden in de een/.arne
heide zien we daar de grafterp, »nog ongeschonden als op
den dag toen voor meer dan duizend jaren de liefde der
achterblijvenden dien heuvel boven de asch der dooden op-
wierp."
12862699