Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
lijke uitstapjes heel wat veldgewas kvumen vernielen. Is het
te verwonderen , dat het moordend lood van een vermetelen
strooper menig hert velt?
Eindelijk hereiken wij den zoom van het hosch en de heide
strekt zich voor ons uit. Eenzaam en verlaten ligt zij daar!
Hoe schoon zijn de zacht glooiende heuvels met haar purpe-
len weerglans. Op de heuvelruggen aan den horizon rijzen
dichte , donkere bosschen op. De heide bloeit. Jiuikt ge den
honiggeiny Hoor, hoe de bijen gonzen.
We vernemen geblaf, geblaat en bellengerinkel. Daar is een
kudde schapen. De herder zit in de schaduw te breien , ter-
wijl zijn hond den troep bewaakt.
Het legerkamp van Millingen wordt niet meer betrokken.
"Welk een prachtig gezicht moet het zijn geweest, als daar de
tenten in lange rijen waren opgeslagen, als de l>ajonetten glin-
stei'den in het zonlicht, als de ruiterij in wolken stof over
de heuvels rende. terwijl de kanonnen diepe voren in de
heide groefden." Van het kamp naar het vischrijke Uddelei-
meer is niet ver.
Als we naderen zien we de Meerhoeve met haar prachtige
boomen. Daar liijt het kalme meertje tusschen met riet en
biezen begroeide zoomen en de geheimzinnige Huneschans.
een rond plein . aan (bie zijden dooi' een ruigbegroeiden aar-
den wal onu'iniïd . en naar het meer open.
Het is avond. De zonne daalt ter kimme achter de (iaide-
rensche heuvels. Een matte glans ligt over de heide, een roo-
de gloed op den waterspiegel. Een lluisterend geritsel vaart
door de biezen lanjzs den zoom. Wat is toch die Huneschans
in lanj; vervlogen eeuwen geweest? Waartoe diende die ruwe
omwalling? Is het een overoude ollerplaats of een gewijde
gerichts|)laats misschien ? (ieen antwoord 0|) ons vragen !
Zoo stil als nu het meer daar ligt. zoo druk en levendig is
het er, als in de kleimaand de herders uit den omtrek, door
vele jongens en meisjes vergezeld . er komen om de schapen
te wasschen. Dan heerscht er een vroolijke drukte, die meestal
eindigt in een jolig feest.
Na den nacht onder een gastvrij dak van het eeuwenheu-
gende Vdde\ te hebben doorgebracht. nemen we den volgen-
den morgen gesterkt en verkwikt den wandelstaf weer op .