Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
nis van varens en struweelen groeit. Weer verder is de KM)
H. A. groote, omrasterde hertenkamp met boomgroepen en
boschjes. Als de jager zijn koperen horen doet schallen , ko-
men de fraaie dieren aanhuppelen.
In het houtgewas ligt het oude Loo met zijn lage poort
tusschen twee torens. Dat is het jachtslot, door Willem III,
den stadhouder-koning, hier gesticht in de nabijheid der
groote Veluwsche bosschen, waarin hij zoo gaarne ter jacht
fri nrr
>'u gaan wij de Soerensche bosschen in. Ze zijn II. A.
groot en tegenwoordig kroondomein. Als men bij het Loo den
fraaien straatweg naar Utrecht inslaat . konU men door de
schoonste gedeelten. De weg beklimt de lieuvelrnggen en daalt
af in de valleien. Plechtige stilte omgeeft ons. In geheimzin-
nige schemering wandelen we voort. Hooge sparren strekken
hun sierlijk gebogen takken uit. Slanke dennen ruischen door
den adem van den wind. We !)ewonderen schoone groepen
van eerwaardige eiken met l)reed uitgeslagen takken, of blik-
ken in trotsche beukenlanen, die zich verliezen in het bosch.
De grond is bedekt met een zacht tapijt van teeder mos en
bruine detmennaalden. Verder ziet men er allerlei struikenop-
slag, terwijl ook gansche plekken met de donkere, glinnnende
bladen der boschbeziën overdekt zijn. Als de blauwe bosch-
bessen rijp zijn, komen groote scharen, vooral vrouwen en
kinderen . om ze te plukken. In mandjes gejjakt. worden ze
over Harderwijk naar Amsterdam en elders verzonden.
Ziet gij die sporen op den grond'!* Ze zijn van herten. Het
«roodwild" is op de Veluwe nog overvloedig. Zoowel reeën
ais edelherten, met hiui fraai vertakt gewei, zwerven er in
troepjes rond. 't liehoelt u niet te verwonderen, als plotseling
een statig edelhert of een schuwe hinde met haar kalf dicht
bij n opspringt en in de dichte struiken verdwijnt. Komt men
met paard en rijtuig d(K)r het l)0sch. dan blijven ze vaak dood-
bedaard aan den weg staan en zien het vreemde ding nieuws-
gierig na.
»De boeren in den omtrek zouden gaarne wat meer het
knallen der geweerschoten . het gebas der honden en het ru-
moer van het jachtvermaak in de Soerensche bosschen hooren!"
Ze zijn niet op de fraaie dieren gesteld . die op hun nachte-