Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(»7
niengd is, op een vierkant getralied raam ; door dezen vorm
om te keeren, wordeïi de aldus gevormde vellen op een sta-
pel gelegd. Tusschen elke twee vellen legt men een lap vilt.
Onder een pers wordt het vocht uit het papier geperst en
door het vilt opgenomen. Is het papier nu verder gedroogd,
dan is het gereed
Op de Veluwe zijn een tweetal legerkampen, n. 1. het kamp
van Millingen en dat van Oldebroek. Het laatste is de artille-
rie-schietschool. waar de kanonniers uit Zwolle zich des zo-
mers komen oefenen. Hoog op de Woldbergen staan de ge-
bouwen en loodsen en het Militaire Tehuis. In den zomer
hoort men er het gedonder der kanonnen en ziet men er de
dikke rookwolken opstijgen.
Tusschen (larderen en Kde en aan de w estzijde der Woldber-
gen , liggen nog vele zandstuivingen. Het zijn woeste, onher-
bergzame oorden, die uit witte heuvels van stuifzand bestaan.
Een speelbal van den wind. breiden deze bergen van vlieg-
zand zich soms verontrustend uit en bedolven dan menigmaal
bebouwde gronden.
Vele zandstuivingen zijn reeds beteugeld, door er eerst helm
op te planten en er later dennen op te zaaien of te poten.
We willen eens een zwerftocht doen door het hart der Ve-
luwe van uit het groote en fraaie Apeldoorn, dat in deze
eeuw van een nietig dorp tot een kleine stad is aangeuroeid.
Door een statige laan. langs gansche reeksen van villa's, komen
we aan het koninklijk paleis, het Loo. Het groote, witte ge-
bouw met zijn groene zonneblinden ziet er uitwendig zeer
eenvoudig uit. Er waait geen vlag uit; de koningin is dus af-
wezig en we mogen het paleis van binnen zien. Hier treft ons
de vorstelijke pracht der zalen en vertrekken . met mollige
tapijten, fraaie behangsels, gordijnen, meubels, schilder- en
beeldhouwwerken.
Achter het paleis liggen eerst een moestuin van 7 11. A.
en plantenkassen met vele vreemde gewassen en dan het 700
H. A. groote park met fraai geboomte, schoone bloemen, groote
vijvers, watervallen en fonteinen. De vijvers worden gevoed
door beekjes, die hun oorsprong nemen uit drie «sprengen"'
in het «wilde bosch", waar onder zware beuken een wilder-