Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
m\
geiten en scliapen. die den mest leveren voor den akker,
welke een schraal gewas van rogge , boekweit en aardappels
oplevert. Behalve met den veldarbeid houden de hutbewoners
zich bezig met den arbeid in de naburige bosschen . met het
maaien van heide . die zij in bossen verkoopen aan de bak-
kers tot brandstol' in den oven. of tot heibezems en boenders
binden.
Soms wordt de heide afgebroken door een buurt of een
klein dorp. Daar liggen de hoeven in het lommer van oude
boonien verscholen. De huizen en schuren met grauwbemoste
rieten daken, zijn tusschen tuinen en hagen langs de wegen
verspreid. Allicht ziet men er ook een paar schilderachtige
schaapskooien van palen en plaggen gebouwd en eveneens
met verweerde rieten daken. Als ze openstaan, zien we
daarbinnen de lange ruiven . waaruit de wollige dieren hun
bijvoeder ontvangen. In een potje aan den wand is de zalf,
waarmee de herder de onreinen , de schurftigen , smeert.
Bij vele hoeven ziet men ook een bijenschuur met de
strooien korven, waaruit het nijvere volkje gonzend af en
aan vliegt.
Docb het aantal ijmkers vermindert ook op de Veluwe.
De bouwkampen om de buurten en dorpen zijn door wal-
len met eiken hakhout omgeven.
Op veie plaatsen in de heide, aan den voet der heuvels,
ziet men in een klein, diep. groen dal het heldere water uit
het witte zand opborrelen. Dat zijn gegraven bronnen van
beekjes, z. g. »sprengen". Volgen wij den loop der sprank ,
met braamstruiken en wilde rozen langs hare oevers, dan zien
we haar aangroeien tot een beekje met elzen, popels en groene
weiden langs zijn boorden. Dikwijls wordt het water van het
beekje opgestuwd en tusschen groene dammen voortgeleid,
tot het op het klepperend rad van een watermolen valt. Vroe-
ger waren hier vele papiermolens en nog vindt men er bij
Eerbeek en Apeldoorn , doch de meeste zijn in korenmolens
of wasscherijen herschapen.
Nemen wij een kijkje in een papiermolen. Nadat de lompen
uitgezocht zijn , worden ze door het rondwentelende rad tot
pap gestampt en vermalen. Dan schept de vormer een weinig
van deze pap , die in groote kuipen met wat kleefstof ver-