Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Duizenden vreemdelingen komen jaarlijks om ons Hijks-
ituiseum Ie zien. en alle zijn eenstenunig in den lol" van liet
schoone gebouw en de honderden schilderijen, den roem van
nOud-IIolland". Ook wij doorwandelen de veie zalen en bewon-
deren de meesterstukken van Rembrandt, Frans Hals, Potter,
Steen, Don en zoo vele andere schilders uit vroeger eeuwen; we
zien de poi tretten onzer stadhouders, admiralen en veldheeren,
onzer dichters en schilders van w eleer; elders boeien ons de wer-
ken van hedendaagsche meesters. Met eerbie(i betreden wij
de praclitig versierde »Hernbrandtzaar* en staan er stil voor
»de Nachtwacht", het beroemdste stuk van dien toovenaar met
het penseel; straks boeit ons in dezelfde zaal de Schutters-
maaltijd van Van der Helst, die de viering, van den Mun-
sterschen vrede in den St. Jorisdoelen voorstelt.
in (ie benedenzalen is een museum van vaderlandsche
oudheden, niet minder merkwaardig dan de schilderijen op
de eerste verdieping. Een reeks van zalen vertoont ons de
burgerlijke bouwkunst van vroeger tijd. Daar zijn raadhuis-
zalen met fraaie behangseltapijten en rijk versierde schou-
wen; oud-Hollandsche binnenkamers met antieke meubels,
als stoeien en kasten met fraai snijwerk, lichtkronen, tegel-
tafereelen, to<»nkasten met groenglazen bekers en zilveren
of gouden bokalen, verder goudleeren behangsels en be-
schilderde in lood gevatte ruitjes, enz.
Ken andere zalenreeks geeft ons een voorstelling van de
kerkelijke bouwkunst van den tijd van Karei den (Irooten af
door alle volgende eeuwen heen. We zien er fraaie altaren ,
preekstoelen, kerkbanken en relicjuietischrijnen met snijwerk,
kandelaars, doopvonten, glas-, muur- en zolderschilderingen
uit verschillende tijden.
Van de voorwerpen , die ons lierinneren aan feiten en per-
sonen uit onze geschiedenis noemen wij den geuzenpenning
en het houten genzennapje, den bijl)el van de Huyter, de
scheepsklok uit de hut op Nova-Zembla en het daglmek van
Heemskerk.
Voorts worden er in 10 groepen nationale kleederdrachten
voor de vergetelheid bewaard: Een huisgezin van Marken, een
Scheveninger visscher en vischvrouw, een Friesche dam,e
een bruid en bruidegom uit Nunspeei e. a.