Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
|();î
IJe „Wodanseiken" herinneren aan den oHerdienst onzer
heidensciie voorgeslaciiten. In 1803 werd in Wolfheze het
eerste nationale zendingsfeest gevierd.
Over Ileelsuni komen we aan den Wageningschen berg.
liet is een schoone zomeravond, als wij het uitzicht van zijn
top genieten. »Daar ligt de breede uiterwaard, met runderen
bezaaid; het veerhuis van 't Lexkesveer is in 't groen verscho-
len ; de gierpont vaart heen en weer ; verder ligt de vrucht-
bare Betuwe met lange lanen en groote hofsteden : de toren-
spitsen blinken in den glans der ondergaande zon ; als een
wolkje hangt de rookpluim eener stoomboot boven de Waal.
De zon is ondergegaan ; de schemering is voorbij en de
volle maan verspreidt een helderen glans. We gaan uit het
hôtel op den berg naar buiten. Het maanlicht danst op de
golfjes der rivier. De lantarens op de schepen en op de schui-
ten der gierpont glinsteren als vurige sterren. Daar klinkt de
maatslag der raderen eener voorbijstoomende boot. We dalen
af naar de rivier, "t Is of het landschap sluimert, in een zil-
veren nevelsluier gehuld. De glimworm licht met heldergroe-
nen glans in 't bedauwde gras. We staan aan den oever en
luisteren lang naar het zachte kabbelen der golfjes, het eenig
geluid, dat de plechtige stilte verbreekt."
Ten slotte willen we Wageningen nog bezoeken. De Rijks-
landbouwschool ligt in een zeer geschikte streek . want in de
huurt der stad is nog al verscheidenheid van grond : zand-,
grint-, klei- en veengrond. In den proeftuin teelt men ver-
schillende soorten en variëteiten van landbouwgewassen. 0|)
het proefstation kan men zaden. grondsoorten. mest- en voe-
dingstoH'en laten onderzoeken, om zich omtrent gehalte, echt-
heid en zuiverheid zekerheid te verschatlen. Bij de model-
hoeve Duivendaal behoort ook een museum van landbouw-
werktuigen.
In de omstreken der stad ziet men tabaksvelden, met hagen
van pronkboonen omzoomd en droogschuren daarbij.