Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
fonteinen, frissche grasj)eri<en en statig geboomte. IJoor een
smal, diep dal vliet daar een stil beekje tusschen donkere
oevers, rijk begroeid met varens en krachtige stanunen. Het
smalle pad loopt nu langs den rechter- . dan langs den lin-
keroever, telkens over rustieke brugjes. De ouderwetsche
berceauï zijn dichte, groene loovergangen , die als stralen in
ëën punt samenkomen. Tallooze geestige zonnelichtjes zijn in
haar koele schemering op den grond gestrooid.
Van Mariëndaal gaat de tocht naar Oosterbeek. De huizen
van dit groote, fraaie dorp zijn zoowel op als aan den voet
van den heuvelrug gebouwd. Het bovendorp met zijn vele
villa's is door hellende straten met het benedendor|) verbonden.
Bij Oosterbeek liggen o. a. het landgoed »de Hemelsche
Berg" en de Duno, een boschrijke. steile heuveltop, de hoog-
ste langs den Rijn.
Aan de rivier verheft zich het oude kasteel . Doornwerth .
een der weinige oorspronkelijke middeleeuwsche burchten,
die nog in ons land zijn overgebleven. Het is door een drie-
dubbele gracht onuingd. Over de eerste valbrug komt men
op een smal voorplein met een wachttoren; over de tweede
treedt men door een zwaar poortgewelf op het ruime binnen-
plein, waarop de oudste acacia's van ons land staan. De derde
ophaalbrug voert ons eindelijk in het slot met zijn dikke van
schietgaten voorziene muren. Er zijn vele zalen en kamers,
o. a. de wapenzaal en ook een kapel. Beneden zijn de gevan-
geniskelders, donkere, vunzige holen met kleine tralievensters
even boven de gracht.
Bij Doornwerth liggen prachtige bosschen . waar de stilte
slechts verbroken wordt door het gehamer van de specht, het
weemoedig gekir der woudduif en het gekras der kraaien in
de hooge toppen. Soms schiet een eekhoorn pijlsnel door de
takken of springt een hert schichtig op uit het kreupelhout.
Noordwaarts van de Doornwerthsche bosschen ligt Wolfheze.
het lievelingsoord onzer landschapsschilders. »Wilde dennen
slaan daar hun breede takken uit over prachtige hellingen ,
waar in geheimzinnige diepte het beekje ruischt; waar won-
derschoone heivelden golven, door donkere bosschen omzoomd,
van kronkelende zandsporen doorsneden en met weidende
schaapskudden gestoHëerd."