Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
»de bedriegertjes" niet. De laatste vooral zij" zeer aardig: Een
groepje beeren en dames bekijkt het fraaie grotwerk; eens-
klaps worden ze door opspuitende waterstralen verrast en
vermakelijk is het gegil der dames en het gelach der beeren.
Door een heerlijke beukenlaan komt men aan het stille,
plechtige kerkhof, waar de dooden zoo vredig rusten te mid-
den van het ernstige bosch. Daar slapen o. a. ook onze dich-
ters de Genestet, ter Haar en Hofdijk.
In Velp teruggekeerd, gaan we per tram naar de Steeg. Aan
't einde van dit dorp begint de trotsche Middachterallee . die
bijna zonder wedergade is, zoowel in, als buiten ons land.
Ze is M. breed en minuten lang. Onder zware , hooge
beuken wandelen we voort. Hoe plechtig stil is het in dezen
woudtempel! Hoe zacht zingen de vogeltjes tusschen de bogen
van het hooge, groene gewelf! Hoe gedempt klinkt zelfs het
rollen van een rijtuig over den straatweg! Telkens blikt men
in trotsch gewelfde zijlanen, hechts van de laan ligt het land-
goed Middachten. links bedekken korenvelden de hellingen en
kronen de Middachterbosschen de golvende heuvels. Soms
komen hier duizenden uit alle oorden des lands bijeen tot
het vieren van het nationale zendingsfeest. Dan verdringt men
zich om de spreekplaatsen of men wandelt in het koele lom-
mer; dan mischen psalmtonen en schoone liederen door het
anders zoo stille woud.
Op een anderen dag doen wij een uitstapje westwaarts, over
den Utrechtschen straatweg, naar Oosterbeek. Wij komen eerst
aan de beroemde wegen »(biderlangs" en »lïovenover". »On-
derlangs," aan den voet der hoogten, langs den oever der
rivier wandelt men in de schaduw van dicht statig geboomte.
Smalle paadjes kronkelen door het houtgewas omhoog naar
»Hovenover," op den bergrand, waar men schoone vergezich-
ten heeft over de ïietuwe in haar gansche uitgestrektheid,
tot waar Nijmegens bergen blauwen.
Dat groote, ronde gebouw is de cellulaire gevangenis (een
droevige aanblik te midden der schoone natuur!) en daar is
de S|>oorbrug over den Rijn. Van hier uit bezoeken we het
landgoed Mariëndaal , niet ver van den grooten weg gelegen.
Heerlijk is het park met zijn blinkende vijvers, springende