Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
heekjes onder overhangende takken door het verborgen dal.
Soms opent zich een prachtig vergezicht en ziet men den Itijn
kronkelen in de diepte."
Vanuit Arnhem, dat we eerst wenschen te bezichtigen, zullen
we uitstapjes in deze streken doen. We wandelen langs de
fraaie singels met grasperken, heesters, bloeuiperken, marme-
ren vazen en ruischende fonteinen , die in een halven cirkel
om de oude stad loopen. Aan de Hijnkade, met kastanje- en
lindeboomen beplant, genieten wij een wijle het fraaie rivierge-
zicht 0[) aankomende en vertrekkende schepen en stoombooten,
op de schipbrug, en de groene uiterwaarden aan de overzijde.
Verlaten wij nu de stad en wandelen wij den Velperweg
op. Hier zien we een schier onafgebroken reeks van grootere
en kleinere buitenverblijven. (Ie kunt uw oogen bijna niet
verzadigen aan de lusthoven en i)arken met fraaie boomgroe-
pen en schitterende bloemperken, liet is er een onophoude-
lijk gewemel van trams, wandelaars, sierlijke e(pnpages. vlugge
ruiters en vroolijke amazones.
Ginds ligt Bronbeek . hei tehuis voor oude en gebrekkige
soldalen uil ons koloniaal leger, een geschenk van koning
Willem III. Daar vinden die oudgedienden uit Indië rust na
de ontberingen en vermoeienissen van het krijgsleven. Ze heb-
ben een leven zonder zorgen; ze wandelen in het fraaie jiark.
zitten neder op een bank in het lommer, verrichten eenig
huis- of tuinwerk . lezen boek of coin'anl in de leeszaal , of
houden zich met een of andere liefhebberij bezig. Bronbeek
is levens een nuiseum van Indische merkwaardigheden. Men
ziel er veroverde kanonnen, krissen, klewangs, gescheurde of
doorschoten vaandels, opgezette vogels uit de Oost, en/.
Ken statige allee voert uil het drukke Velp naar het stille
Bozendaal. Het hooge kasteel met zijn zwaren, rooden toren
ligt te midden van een prachtig park met vijvers, fonteinen en
watervallen. Achter dit kasteel liggen vijf groote vijvers achter
en boven elkander, door watervallen verbonden en ingesloten
door trotsch geboomte, zóó dal men steeds een open gezicht
heeft op den achtergevel van 'l huis. Door statige lanen, over
slingerende voetpaden en langs snelle. ruischende beekjes
komen we aan de enge kloof, door kloeke dennen overwelfd,
waar de bron ontspringt. Ook vergeten wij de kettingbrug en