Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
9'J
tneer dan (Ut H. A., behooren. Ook is er een uitgestrekte tuin.
Op het kerkhof zien we de graven der jongens, wier opvoe-
ding op Mettray niet voltooid werd , en ook den witten steen
boven de asch van hun vriend Suringar.
Na uitstekend schoolonderwijs te hebben genoten, gaan de
knajien bij den boer of den tuinman in de leer of wel ze
kiezen een ambacht en worden door bekwame bazen in het
vak hunner keuze opgeleid.
Ook wordt er aan muziek getlaan ; de meeste verpleegden
bespelen een of ander instrument. Nu en dan worden concer-
ten gegeven en o]) de wandelingen speelt het muziekcorps
vroolijke marschen.
Alles geschiedt oj) Mettray niet de grootste orde; er heerscht
een eenigzins militaire tucht, lloornsignalen klinken voor het
opstaan en naar bed gaan, bij den aanvang van leer-, of
werkuren en in het gelid marcheeren de jongens naar school
of kerk.
Mettray is voor velen een zegen geweest. De meeste zijner
kweekelingen, die om hun slecht gedrag een vader eens mis-
troostig deden zuchten en een moeder zonder hope schreien ,
zijn Hinke ambachtslieden, bekwame tuiniers, degelijke onder-
wijzers en — wat nog meer zegt — mannen van eer en goede
zeden geworden.
DE VELUWEZOOM.
Men noemt den Veluwezoom , van af Brummen en Dieren
tot aan Wageningen . wel eens »den Huweelen rand van het
vale kleed" (de heide). Deze rand. en vooral Arnhems omstre-
ken. behoort tot de schoonste deelen van ons vaderland. »Heu-
vels en dalen zijn er bedekt met eiken- en beukenwouden ,
onder wier koel looverdak het heerlijk is te wandelen. Elders
ademt men den versterkenden geur der dennenbosschen in.
I.angs de golvende lijnen der heuvels dwaalt het oog van hel-
lende bouwakkers naar donkere boschpartijen. Aan den voet
der heuvels borrelt het bronnat op. Lustig vlieten heldere
7 *