Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
!»8
Met veel geduld werd de bandelooze knaap er aan orde en
tucht gewend. Op achttienjarigen leeftijd verliet hij de inrich-
ting als een ontwikkeld en bedaard jonginensch en knap tim-
merman.
De rnenschenvriend. Willem Hendrik Suringar. kocht in
18!)! het landgoed Hijsselt onder Gorsel met het doel, ernaar
hel voorbeeld van de Fransche stichting Mettray bij Tours,
een opvoedingsgesticht voor verwaarloosde. Protestantsche kna-
pen van te maken.
Den 18 December 1851 werden de eerste kweekelingen, elf
in getal, in dit Nederlandsch Mettray opgenomen.
Door vermogende mannen werd Suringar verder in zijn edel
streven met geld gesteund en zoo is Mettray een stichting
geworden, waaroj) ons land trotsch mag zijn.
Volgens de oorspronkelijke bedoeling van den stichter zou
Mettray een »landbouw-kolonie" zijn, d. w. z. de knapen zou-
den hoofdzakelijk opgeleid worden voor land-, tuin- en bosch-
bouw. terwijl het leeren van een ambacht bijzaak zou zijn.
Dit plan heeft men laten varen en tegenwoordig kunnen de
jongens naar verkiezitig l)ij den land- of tuinbouw gaan of wel
een handwerk leeren.
We willen nu een bezoek brengen aan het »witte dorp",
zooals Mettray in den mond des volks heet.
Door het altijd openstaande hek komen we op een groot,
langwerpig grasi)lein, waar ook de bruine beuk staat, die er
in 1833 door koning Willem 11! geplant werd. Ginds, aaneen
der korte zijden van het plein, is de Directeurswoning en recht
er tegenover verheft zien het eenvoudige kerkje. Langs elk
der andere zijden staan twee familiewon ingen, in welke, onder
toezicht van een z. g. »familievader," een aantal knapen zijn
gehuisvest.
In het kerkje wordt eiken morgen een godsdienstoefening
gehouden van een half uin-. Zij begint met gebed . dan volgt
een eenvoudige toespraak en ten slotte zingt men samen een
lied. door orgelsjiel begeleid.
We zien verder de keuken , de eetzalen , de badinrichting,
de school- en de gymnastieklokalen , de werkplaatsen en de
slaapzalen met lange rijen kribben. Duiten het hek ligt de
boerderij , waarbij bouw- en weilatid , bosch en heide, samen