Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
i»7
liet bosch bij het kasteel Huurloo is schier nog een na-
tuurwond , wild en met grillig gegroeide boomen.
Een ander middelpunt van sclioone wandelingen is Doetin-
chem . dat ook als marktplaats belangrijk is. Westwaarts voert
de tram naar Dieren door een streek met veel buitenplaatsen
en bosschen, oostwaarts naar Terborg. Zuidwaarts ziet men
over de lage. vruchtbare Lijmers, die voor het grootste deel
uit weihuid bestaat, de blauwe bergen bij 's lleerenberg. den
lleïtenhenvel en den fraai beplanten Montferland.
Naar het noorden ligt in een zandige, heuvelachtige en
boschrijke omgeving, de Kruisberg, een verbeteringsgesticht
voor jonge misdadigers. Zoowel het hoofdgebouw . dat door
grachten omringd is, als de huisjes der ambachtsbazen
daar omheen, zijn in den vorm van een kruis gebouwd.
Verder, naar den kant van Zelhem, liggen onafzienbare
heivelden en groote dennenbosschen.
Ook de buurtschappen om Winterswijk zijn rijk aan natuur-
schoon. »Daar liggen de oude, groote Scholtegoederen met
hun krachtig eikenhout. Daar loopen wilde, schilderachtige
zandsporen en voetpaden door uitgestrekte bosschen met hoog
en zwaar geboomte, door kreui)eIhout afgewisseld, langs ak-
kers en heidevelden , langs beekjes en poelen. Uren lang kan
men er omdwalen door een warnet van kruiswegen , telkens
door nieuwe tafereelen verrast."
NEDERLANDSCH METTRAY.
Is de Kruisberg een stichting voor jeugdige veroordeelden ,
Ned. Mettray is een opvoedingsgesticht voor verwaarloosde.
verwilderde jongens. Zoo heb ik een knaap gekend, die zijn
vader verloren had , en wiens moeder overdag uit werken
moest gaan. Dan zwierf de jongen langs de straat en leerde
er in het gezelschap van andere straatjongens allerlei kwaad.
Voor moeders vriendelijke vermaningen was hij doof; zij wist
met den bengel geen raad meer. Nu zocht zijn voogd plaat-
sing voor hem op Mettray, IliJ kwam er en dat tot zijn geluk.
IlEUVKL, Wijchy wijde irvreld. 7